Zatvaranje preduzetnika“ kako se to narodski kaže, ili pravilno rečeno „brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata“ vrši se u Agenciji za privredne registre koja je nadležna za vođenje registra privrednih subjekata. Kompletnu proceduru za zatvaranje preduzetnika vršimo profesionalno i povoljno, u veoma kratkom roku, za svega nekoliko radnih dana uz punu pravnu podršku tokom čitave procedure od strane naših stručnjaka sa kojima se možete konsultovati po svim pitanjima. Po pitanju zatvaranja preduzetnika možete nas kontaktirati putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com , ili putem telefona 011 697 32 03 i 064 57 37 374 . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju . Da bi se procedura zatvaranja preduzetnika mogla pokrenuti, vlasnik firme koju treba zatvoriti obavezno mora da nam dostavi potvrdu iz poreske uprave da su svi dugovi za poreze i doprinose izmireni i potvrdu iz uprave javnih prihoda da su svi dugovi prema lokalnoj samoupravi izmireni !!! Bez pomenutih potvrda nije moguće izvršiti registraciju zatvaranja preduzetnika.

zatvaranje preduzetnika

9.000 DINARA


OVERA OVLAŠĆENJA ZA REGISTRACIJU ZATVARANJA PREDUZETNIKA (KOD NOTARA)

TAKSA ZA REGISTRACIJU ZATVARANJA PREDUZETNIKA (AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE)

TROŠKOVI POŠTARINE (POŠTA)

RAD NAŠE AGENCIJE (AGENCIJA)

Cene prikazane u gornjoj tabeli su informativnog karaktera i zadržavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

zatvaranje preduzetnika

Pre započinjanja procedure za zatvaranje preduzetnika bitno je da preduzetnička firma koja se zatvara izmiri sve svoje dugove kako prema državi (dugove za poreze, doprinose i ostale dažbine) i lokalnoj samoupravi (razne takse isl.), tako i prema poveriocima (dobavljačima, kreditorima itd.). To je od esencijalnog značaja za uspešno sprovođenje procedure za zatvaranje preduzetnika, jer u slučaju da svi pomenuti dugovi nisu izmireni, Agencija za privredne registre neće dozvoliti zatvaranje preduzetnika, to jest neće izvršiti brisanje preduzetničke firme iz registra privrednih subjekata. Ako nekim slučajem zatvaranje preduzetnika i uspe, a svi dugovi zatvorene firme nisu izmireni, to što je preduzetnička firma zatvorena ne znači da je vlasnik preduzetničke firme koja je zatvorena oslobođen odgovornosti za preostale dugove firme. Naprotiv, za sve eventualne preostale dugove firme koji ostanu neizmireni nakon okončanja procedure za zatvaranje preduzetnika poverioci mogu sudskim putem goniti vlasnika i od njega mogu pomenute dugove sudskim putem naplatiti. Treba imati u vidu i to da vlasnik preduzetničke firme (iako je ona zatvorena) snosi neograničenu odgovornost za preostale dugove – odgovara za preostale dugove ne samo imovinom koju je bio uneo u firmu, već i svojom ličnom imovinom (stanom, kućom, automobilom, vikendicom itd.). U vezi zatvaranja preduzetnika treba znati i to da vlasnik preduzetničke firme koja je zatvorena, ali su iza njenog zatvaranja ostali neizmireni dugovi za poreze, doprinose i druge javne dažbine, neće moći da u budućnosti otvori drugu firmu (bez obzira na njenu pravnu formu) dok u potpunosti ne izmiri preostale dugove stare firme.

zatvaranje preduzetnika

Za razliku od vlasnika privrednih društava, preduzetnik ima mogužnost da svoju preduzetnučku firmu „zamrzne“ kako se to u svakodnevnom govoru kaže, ili da „privremeno obustavi vršenje delatnosti“ kako se to pravilno kaže. Dakle umesto zatvaranja preduzetnika moguće je izvršiti zamrzavanja preduzetničke firme. Od momenta zamrzavanja, preduzetnik nije dužan da plaća nikakve javne dažbine (poreze, doprinose isl.) jer je privremeno obustavio vršenje delatnosti. Kada se ukaže prilika za nastavak vršenja delatnosti preduzetnik može da svoju „zamrznutu“ firmu lako, brzo i jeftino „odmrzne“ i da najnormalnije nastavi da radi. Zbog postojanja ove mogućnosti za preduzetnike, pre pokretanja procedure  za zatvaranje preduzetnika uvek treba razmisliti i o mogućnosti zamrzavanja firme.

Na kraju strane dajemo nekoliko linkova korisnih za temu zatvaranje preduzetnika :

Poreska uprava , Uprava javnih prihoda , Narodna Banka Srbije , Privredna Komora Beograda , Privredna Komora Srbije , Savez Računovođa i Revizora Srbije Ekonomski fakultet beogradskog univerziteta , Ekonomski fakultet novosadskog univerziteta , Republički zavod za statistiku , Ministarstvo finansija Srbije , Ministarstvo trgovine SrbijeFond za penzijsko i invalidsko osiguranje , Republički fond zdravstvenog osiguranja , Republički zavod za tržište rada 

Klikom na sledeći link Povratak na naslovnu stranu možete doći na početnu (naslovnu stranu i pogledati ostale usluge koje nudimo.

zatvaranje preduzetnika