Oblast radnih odnosa je veoma široka i kompleksna oblast. U pomenutoj oblasti pružamo niz usluga kako klijentima agencije (firmama kojima vodimo poslovne knjige), tako i firmama kojima ne vršimo uslugu vođenja poslovnih knjiga. Iz oblasti radnih odnosa vršimo sledeće usluge :

 • sastavljanje ugovora o radu
 • sastavljanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • sastavljanje ugovora o delu
 • sastavljanje ugovora o dopunskom radu
 • sastavljanje ugovora za rad direktora koji nije zasnovao radni odnos u preduzeću
 • sastavljanje rešenja – o godišnjem odmoru, bolovanju, plaćenom odsustvu, porodiljskom odsustvu … itd.
 • sastavljanje odluka – o radnom vremenu firme, o radnom vremenu zaposlenih … itd.
 • sastavljanje pravilnika o radu
 • sastavljanje pravilnika o sistematizaciji radnih mesta
 • korišćenje godišnjeg odmora
 • odsustvo za dan državnog ili verskog prazmika
 • plaćeno odsustvo
 • odsustvo sa rada bez krivice zaposlenog
 • odsustvo sa rada po naredbi državnog organa
 • bolovanje do 30 dana
 • odsustvo radi održanja trudnoće
 • porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta
 • rad po osnovu privremenih i povremenih poslova
 • rad po ugovoru o delu
 • dopunski rad
 • rad direktora koji radi po ugovoru o međusobnim pravima i obavezama (nije potpisao ugovor o radu)
 • korišćenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Dnevnice za službeni put u zemlji
 • Dnevnice za službeni put u inostranstvo
 • Sastavljanje i formiranje M4 obrazaca

radni odnosi

Na kraju teksta “Radni odnosi” dajemo nekoliko korisnih linkova :

Poreska uprava , Agencija za privredne registre , Uprava javnih prihoda , Narodna banka Srbije , Fond penzijsko-invalidskog osiguranja , Republički fond zdravstvenog osiguranja , Nacionalna služba za zapošljavanje

Klikom na sledeći link Povratak na naslovnu stranu možete doći na početnu (naslovnu stranu i pogledati ostale usluge koje nudimo.

radni odnos