b23

U toku života i rada firme često se događaju promene, pa se često javlja potreba da se izvrši registracija promene podataka. Registraciju promene podataka obavljamo profesionalno, brzo i u kratkim rokovima (za svega nekoliko radnih dana). Sve vreme dok traje procedura registracije putem sajta Agencije za privredne registre pratimo proces obrade zahteva za registraciju. Čim rešenje o registraciji bude donešeno, obaveštavamo vas o tome. Ukoliko je potrebno, proces registracije podataka možemo izvršiti i bez vašeg prisustva. Posredstvom e-mail-a vas obaveštavamo koje dokumente i podatke treba da nam dostavite. Podatke nam možete dostaviti posredstvom e-mail-a, a potpisane i overene dokumente putem pošte. Radi registracije promene podataka preduzeća možete nak kontaktirati putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com , ili putem telefona 011 697 32 03 i 064 57 37 374 . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

Vršimo registraciju promene podataka koji su u vezi sa :

 • adresom sedišta firme
 • adresom za prijem pošte.
 • poslovnim imenom preduzeća
 • skraćenim poslovnim imenom preduzeća
 • prevodom poslovnog imena preduzeća
 • prevodom skraćenog poslovnog imena preduzeća
 • šifrom pretežne delatnosti preduzeća.
 • izdvojenom poslovnom jedinicom
 • vremenom trajanja preduzeća
 • ličnim podacima preduzetnika
 • tekućim poslovnim računom
 • poslovođama
 • prokuristima
 • promenom pravne forme preduzeća
 • i drugih podataka

b24

CENA PROMENE PRAVNE FORME PREDUZETNIKA

19.200  DINARA


OVERA OVLAŠĆENJA ZA BRISANJE PREDUZETNIKA (U  SUDU) - 560 DINARA

TAKSA ZA REGISTRACIJU BRISANJA (U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE) - 1.200 DINARA

OVERA OVLAŠĆENJA ZA OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA (SUD) - 560 DINARA

TAKSA ZA REGISTRACIJU OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA (APR) - 4.900 DINARA

IZRADA OSNIVAČKOG AKTA (PRAVNIK) - 5200 DINARA

OVERA OSNIVAČKOG AKTA (SUD) - 1.750 DINARA (NAJNIŽI MOGUĆI IZNOS OVERE)

TAKSA ZA REGISTRACIJU OSNIVAČKOG AKTA (APR) - 1.000 DINARA

OVERA POTPISA (SUD) - 650 DINARA

POŠTANSKI TROŠKOVI (POŠTA) - 380 DINARA

RAD NAŠE AGENCIJE (AGENCIJA) - 3.000 DINARA

 

PROMENA PRAVNE FORME PRIVREDNOG DRUŠTVA

13.000  DINARA


OVERA OVLAŠĆENJA ZA REGISTRACIJU PRMENE (U  SUDU) - 560 DINARA

TAKSA ZA REGISTRACIJU PROMENE (APR) - 2.800 DINARA

IZRADA OSNIVAČKOG AKTA (PRAVNIK) - 3.500 DINARA (NAJNIŽA CENA IZMENE OSNIVAČKOG AKTA)

OVERA OSNIVAČKOG AKTA (SUD) - 1.750 DINARA (NAJNIŽI MOGUĆI IZNOS OVERE)

TAKSA ZA REGISTRACIJU OSNIVAČKOG AKTA (APR) - 1.000 DINARA

POŠTANSKI TROŠKOVI (POŠTA) - 390 DINARA

RAD NAŠE AGENCIJA (AGENCIJA) - 3.000 DINARA

 

Cene prikazane u gornjim tabelama su informativnog karaktera i zadrzavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

PROMENA PRAVNE FORME U AKCIONARSKO DRUŠTVO
Ukoliko preduzetnik ili privredno sruštvo menjaju pravnu formu u akcionarsko društvo, obavezno je sačiniti statut akcionarskog društva. To dodatno podiže cenu promene pravne forme.

CENA IZRADE OSNIVAČKOG AKTA
Izrada osnovnog osnivačkog akta za privredno društvo iznosi 10.000 dinara. Izrada složenijeg osnivačkog akta ima višu cenu koja zavisi od stepena složenosti osnivačkog akta koji treba izraditi.

b25

PROMENA OSTALIH PODATAKA PREDUZETNIKA

4.650  DINARA


OVERA OVLAŠĆENJA ZA REGISTRACIJU PRMENE (U  SUDU) - 560 DINARA

TAKSA ZA REGISTRACIJU PROMENE (APR) - 750 DINARA

POŠTANSKI TROŠKOVI (POŠTA) - 340 DINARA

RAD NAŠE AGENCIJA (AGENCIJA) - 3.000 DINARA


 

PROMENA OSTALIH PODATAKA PRIVREDNOG DRUŠTVA

13.000  DINARA


OVERA OVLAŠĆENJA ZA REGISTRACIJU PRMENE (U  SUDU) - 560 DINARA

TAKSA ZA REGISTRACIJU PROMENE (APR) - 2.800 DINARA

IZMENA OSNIVAČKOG AKTA - PRAVNIK (RADI SE SAMO AKO PROMENA KOJA SE VRŠI ZAHTEVA IZMENU OSNIVAČKOG AKTA) - 3.500 DINARA (NAJNIŽA CENA IZMENE)

OVERA OSNIVAČKOG AKTA - SUD (RADI SE SAMO AKO SE VRŠI IZMENA OSNIVAČKOG AKTA) - 1.750 DINARA (NAJNIŽI MOGUĆI IZNOS IZMENE)

TAKSA ZA REGISTRACIJU OSNIVAČKOG AKTA - APR (RADI SE SAMO AKO SE VRŠI IZMENA OSNIVAČKOG AKTA) - 1.000 DINARA

TROŠKOVI POŠTARINE (POŠTA) - 390 DINARA

RAD NAŠE AGENCIJE (AGENCIJA) -  3.000 DINARA

 

Cene prikazane u gornjim tabelama su informativnog karaktera i zadrzavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA
Izmena osnivačkog akta privrednog društva radi se samo ako je izmena obavezna za registraciju date promene podataka.

Klikom na sledeći link Povratak na naslovnu stranu možete doći na početnu (naslovnu stranu i pogledati ostale usluge koje nudimo.