OTVARANJE FIRMI / PREDUZETNIKA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Kako otvoriti firmu ? To je pitanje koje se postavlja svaki put kada čovek treba da osnuje sopstvenu firmu i da uđe i svet sopstvenog biznisa, bez obzira na to koje će pravne forme novoosnovana firma biti i koliki će osnivački kapital imati. U nastavku teksta ukratko ćemo objasniti korake od kojih se sastoji procedura za otvaranje firme.

Prvi korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste odluka da li otvoriti preduzetničku firmu, ili provredno društvo. Preduzetnička firma je po pravilu mala porodična firma koja može imati samo jednog vlasnika/vlasnicu. Dve ili više osoba ne mogu biti suvlasnici preduzetničke firme. Privredno društvo (na primer društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO) može imati jednog vlasnika/vlasnicu, ili više njih.  Preduzetnik – vlasnik preduzatničke za eventualne dugove svoje firme snosi takozvanu neograničenu odgovornost, to jest za pomenute dugove odgovara celokupnom svojom imovinom – i imovinom koju je uneo u firmu i svojom ličnom imovinom – kućom, stanom, automobilom itd. Sa druge strane osnivač i vlasnik privrednog društva za snosi samo ograničenu odgovornost – za eventualne dugove svoje firme odgovara samo imovinom koju je uneo u firmu, dok je njegova lična imovina sigurna.  Detaljno o razlikama između preduzetničke firme i privrednog društva možete pročitati klikom na sledeći link Preduzetnik ili privredno društvo.

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste odluka za konkretnu pravnu formu privrednog društva ukoliko je odlučeno da se otvori privredno društvo. U Srbiji postoje četiri moguće pravne forme privrednih društava – Ortačko društvo, Komanditno društvo, Društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. Detaljno o pravnim formama privrednih društava možete pročitati klikom na sledeći link Pravne forme privrednih društava.

Sledeći  korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste odluka da li će vlasnici – osnivači privrednog društva zasnovati radni odnos u svom društvu, ili ne, odnosno da li će se preduzetnik odlučiti za isplatu lične zarade preduzetnika ili ne.  Detaljno o tome možete pročitati klikom na sledeći link Lična zarada preduzetnika, da ili ne .

Sledeći i korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste odluka da li će novoosnovana firma odmah ući u sistem PDV ili ne. Uobičajeno je da firme odmah po osnivanju ne ulaze u sistem PDV, već da to čine kasnije kada im ukupan promet u poslednjih 12 meseci pređe iznos od 8.000.000 dinara. Ali postoje i situacije kada je opravdano odmah po osnivanju ući u sistem PDV. Više o tome možete pročitati klikom na sledeći link Dobrovoljan ulazak u sistem PDV, da ili ne .

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste izbor poslovnog imena firme. Poslovno ime firme mora biti tako da u sebi sadrži određene zakonom propisane elemente. Takođe odabrano poslovno ime ne sme već biti zauzeto. Od kojih elemenata sew po zakonu sastoji poslovno ime preduzetničke firme i privrednog društva i na koji način proveriti da li je odabrano poslovno ime zauzeto ili nije možete videti klikom na sledeći link Poslovno ime firme .

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste određivanje mesta sedišta firme. Agenciji za privredne registre, a nakon toga i poreskoj upravi mora se predati adresa sedišta novoosnovane firme. Ukoliko će sedište firme biti u prostorijama koje su vlasništvo osnivača, osnivač mora kao dokaz svog vlasništva imati vlasnički list, kupoprodajni ugovor isl. Ukoliko će sedište firme biti u iznajmljenim prostorijama, osnivač mora imati ugovor o zakupu. Ukoliko firma uzme u zakup poslovni prostor od fizičkog lica, tada firma plaća porez na zakup u ime fizičkog lica – zakupodavca.

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste uplata osnivačkog kapitala na privremeni račun kod banke ukoliko se osniva privredno društvo. Ukoliko se osniva preduzetnička firma osnivački kapital se ne uplačuje. Iznos minimnalno propisanog osnivačkog kapitala za osnivanje DOO (Društva sa ograničenom odgovornošću) iznosi 100 dinara.

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste predaja određenih papira Agenciji za privredne registre. Agenciji se predaju uredno popunjena Registraciona prijava osnivanja, osnivački akt (ako se osniva preduzetnička firma), OP obrazac, dokazi o uplati taksa za osnivanje i drugi dokumenti koji su potrebni posebno ako će se novoosnovana firma baviti delatnošću za koju su potrebne posebne dozvole i saglasnosti.

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste izrada pečata. Kada Agencija za privredne registre donese rešenje o osnivanju, sa tim rešenjem treba otići kod pečatoresca i izraditi pečat.

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste otvaranje tekućeg računa kod banke. Sa rešenjem o osnivanju firme, pečatom i ostalim potrebnim dokumentima treba otići u banku i otvoriti tekući račun. O otvaranju tekućeg računa mora se obavestiti Agencija za privredne registre.

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za osnivanje firme jeste popunjavanje i predaja poreskoj upravi poreske prijave poreza na dobit. Potrebno je izvršiti procenu prihoda, rashoda i oporezive dobiti za kalendarsku godinu u kojoj je izvršeno otvaranje firme, u skladu sa tim popuniti poresku prijavu i istu predati poreskoj upravi. Pored poreske prijave poreskoj upravi treba predati i ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako je on zakupljen), kao i ugovor sa knjigovodstvenom agencijom koja će novoosnovanoj firmi voditi knjige.

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste prijava poslovnog prostora Upravi javnih prihoda opštine na kojoj se sedište firme nalazi.

Sledeći korak od kog se sastoji procedura za otvaranje firme jeste nabavka i fiskalizacija fiskalne kase, ukoliko je delatnost firme takva da firma mora da ima fiskalnu kasu.

Sledeći korak od koga se sastoji procedura za otvaranje firme jeste zasnivanje radnih odnosa osnivača i zaposlenih. Osnivači koji će u svojoj firmi zasnovati radni odnos, kao ostali zaposleni moraju sa firmom potpisati ugovor o radu i moraju se prijaviti na evidenciju PIO fonda kako bi započeli sa uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Za svako lice koje zasnuje radni odnos u firmi plaća se :

  • Porez na zarade
  • Doprinos za PIO Doprinos za zdravstveno osiguranje
  • Doprinos za nezaposlenost

PROCEDURA ZA OTVARANJE FIRME – važnost svih pomenutih koraka i besplatno savetovanje

Procedura za otvaranje firme

Procedura za otvaranje firme

Prilikom osnivanja izuzetno je važno analizirati sve pomenute korake i ukoliko je potrebno posavetovati se sa nekim ko je u tom poslu stručan i iskusan. Olako preskakanje koraka može imati negativne (čak veoma negativne posledice) po poslovanje novoosnovane firme u prvoj, drugoj ili čak trećoj godini njenog rada. Ukoliko za vas radimo otvaranje firme kod nas možete dobiti sat vremena besplatnog savetovanja tokom kog profesionalni knjigovođa zajedno sa vama analizira sve pomenute korake i daje savete kako po važnim pitanjima najbolje postupiti prilikom otvaranja firme.

OSNIVANJE PREDUZEĆA/KNJIGOVODSTVENE USLUGE : kvalitetno, povoljno i u veoma kratkim rokovima vršimo osnivanje preduzetnika i privrednih društava na teritoriji cele Srbije.  Pružamo punu pravnu podršku tokom procesa osnivanja. Kvalitetno i povoljno pružamo knjigovodstvene usluge. Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge mozete nas kontaktirati putem telefona  011 697 32 03 ,  069 168 28 76,  ili putem e-mail-a poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com  .

Na kraju dajemo nekoliko linkova važnih za temu Procedura za otvaranje firme :

Agencija za privredne registre , Uprava javnih prihoda , Poreska uprava , Narodna banka

Povratak na naslovnu stranu                                                                                                                                                   

                                                                                                          autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši