PRIVREMENI POVREMENI POSLOVI – DEFINICIJA I TRAJANJE

Privremeni povremeni poslovi

Privremeni povremeni poslovi

Privremeni povremeni poslovi definisani su zakonom o radu, članom 197. kao vrsta rada van radnog odnosa. To znači da lice koje radi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima za svoj rad ne ostvaruje zaradu, već naknadu za obavljeni rad. Privremeni i povremeni poslovi su po svojoj prirodi poslovi privremenog (na primer sezonskog) karaktera, pa poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da sa fizičkim licem zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima na najduže 120 dana u toku kalendarske godine. Dakle ugovor sa jednim istim fizičkim licem za obavljanje jednih istih privremenih i povremenih poslova ne može biti potpisan na period duži od 120 dana. To znači da jedno lice kod poslodavca može na istim privremenim i povremenim poslovima da radi najduže 120 dana, a zatim se istim licem može zaključiti novi ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ali za obavljanje drugih poslova. U period rada od 120 dana računaju se samo oni radni dani koje je lice provelo na radu, bez obzira na to koliko traje dnevno radno vreme.

 

PRIVREMENI POVREMENI POSLOVI – SA KIM SE MOGU ZAKLJUČITI

U skladu sa već pomenutim članom 197. Zakona o radu poslodavac može da ugovor o privremenim i povremenim poslovima potpiše sa :

  • nezaposlenim licem
  • zaposlenim licem koje radi nepuno radno vreme- do punog radnog vremena
  • korisnikom starosne penzije

U skladu sa članom 198. Zakona o radu poslodavac može da ugovor o privremenim i povremenim poslovima potpiše i sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.

 

PRIVREMENI POVREMENI POSLOVI – PORESKI TRETMAN

1.Privremeni povremeni poslovi – nezaposleno lice : : Ukoliko je poslodavac potpisao ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licem, plaća porez stopi od 10%. Osnovicu za pomenuti porez predstavlja ugovorena naknada koja se isplaćuje licu sa kojim je potpisan ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Ugovorena naknada se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana.

2.Privremeni povremeni poslovi – lice zaposleno kod drugog poslodavca sa nepunim radnim vremenom : : Ukoliko je poslodavac potpisao ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa licem koje je zaposleno kod drugog poslodavca sa nepunim radnim vremenom, plaća porez po stopi od 10%. Osnovicu za pomenuti porez predstavlja ugovorena naknada koja se isplaćuje licu sa kojim je potpisan ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Ugovorena naknada se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana.

3.Privremeni povremeni poslovi – lice koje je korisnik starosne penzije: : Ukoliko je poslodavac potpisao ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa licem koje je korisnik starosne penzije plaća porez po stopi od 10%. Osnovicu za pomenuti porez predstavlja ugovorena naknada koja se isplaćuje licu sa kojim je potpisan ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Ugovorena naknada se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana.

4.Privremeni povremeni poslovi – lice preko omladinske ili studentske zadruge: : Ukoliko je poslodavac potpisao ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa licem preko omladinske ili studentske zadruge, porez obračunava i plaća zadruga. Ukoliko je preko omladinske ili studentske zadruge ugovor o privremenim i povremenim poslovima potpisan sa licem koje je navršilo 26 godina života (ili je starije), ili je mlađe od 26 godina, a ne nalazi se na redovnom školovanju, za to lice plaća se porez na stopi od 10%. Osnovicu za pomenuti porez predstavlja ugovorena naknada koja se isplaćuje licu sa kojim je potpisan ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Ugovorena naknada se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana. Ukoliko je preko omladinske ili studentske zadruge ugovor o privremenim i povremenim poslovima potpisan sa licem koje je mlađe od 26 godina života i nalazi se na redovnom školovanju, za to lice plaća se porez na druge prihode iz člana 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Osnovicu za obračun poreza čini ugovorena naknada umanjena za normirane troškove od 20%. Obračunati porez umanjuje se za 40%.

 

PRIVREMENI POVREMENI POSLOVI – DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Lica koja kod poslodavca rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima moraju obavezno od strane poslodavca biti prijavljena na evidenciju PIO fonda ukoliko nisu osigurana po drugom osnovu. To da li se lice mora prijaviti na evidenciju PIO fonda, a koji će se doprinosi plaćati za dato lice zavisi od njegovog statusa.

1.Privremeni povremeni poslovi – nezaposleno lice : Ukoliko je poslodavac potpisao ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licem, on to lice mora da prijavi na evidenciju fonda PIO i da za njega plaća sva tri doprinosa (doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za slučaj nezaposlenosti – kako na teret zaposlenog, tako i na teret poslodavca) po istim stopama kao i za zaposlena lica. Osnovicu za obračun doprinosa čini ugovorena naknada ukoliko nije niža od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Ukoliko je ugovorena naknada niža od najniže zakonom propisane osnovice za obračun dorinosa, oni se obračunavaju na najnižu zakonom propisanu osnovicu.

2.Privremeni povremeni poslovi – lice koje kod drugog poslodavca radi sa nepunim radnim vremenom : Ukoliko je poslodavac potpisao ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa licem koje kod drugog poslodavca radi nepuno radno vreme, on to lice mora da prijavi na evidenciju fonda PIO i da za njega plaća sva tri doprinosa (doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za slučaj nezaposlenosti – kako na teret zaposlenog, tako i na teret poslodavca) po istim stopama kao i za zaposlena lica, ali samo na razliku do punog radnog vremena. Osnovicu za obračun doprinosa čini ugovorena naknada ukoliko nije niža od srazmerne najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Ukoliko je ugovorena naknada niža od srazmerne najniže zakonom propisane osnovice za obračun dorinosa, oni se obračunavaju na srazmernu najnižu zakonom propisanu osnovicu.

3.Privremeni povremeni poslovi – lice koje je korisnik starosne penzije : Ukoliko je poslodavac potpisao ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa licem koje je korisnik starosne penzije, on to lice mora da prijavi na evidenciju fonda PIO i da za njega plaća samo doprinos za PIO (kako na teret zaposlenog, tako i na teret poslodavca) po istoj stopi kao i za zaposlena lica. Osnovicu za obračun doprinosa čini ugovorena naknada ukoliko nije niža od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Ukoliko je ugovorena naknada niža od najniže zakonom propisane osnovice za obračun dorinosa, oni se obračunavaju na najnižu zakonom propisanu osnovicu.

4.Privremeni povremeni poslovi – lice preko omladinske ili studentske zadruge : Ukoliko je poslodavac potpisao ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa licem preko omladinske ili studentske zadruge, to lice na evidenciju PIO fonda prijavljuje zadruga (koja je faktički tom licu poslodavac). Obračun i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pomenutog lica takođe vrši zadruga. Ukoliko je preko omladinske ili studentske zadruge ugovor o privremenim i povremenim poslovima potpisan sa licem koje je navršilo 26 godina života (ili je starije), ili je mlađe od 26 godina, a ne nalazi se na redovnom školovanju, za to lice plaćaju se sva tri doprinosa (doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za slučaj nezaposlenosti – kako na teret zaposlenog, tako i na teret poslodavca) po istim stopama kao i za zaposlena lica. Osnovicu za obračun doprinosa čini ugovorena naknada ukoliko nije niža od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Ukoliko je ugovorena naknada niža od najniže zakonom propisane osnovice za obračun dorinosa, oni se obračunavaju na najnižu zakonom propisanu osnovicu. Ukoliko je preko omladinske ili studentske zadruge ugovor o privremenim i povremenim poslovima potpisan sa licem koje je mlađe od 26 godina života i nalazi se na redovnom školovanju, tada se plaćaju doprinos za PIO za slučaj invalidnosti po stopi os 4% i doprinos za zdravstvo za slučaj profesionalne bolesti po stopi od 2%. Osnovicu za obračun doprinosa čini ugovorena naknada ukoliko nije niža od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Ukoliko je ugovorena naknada niža od najniže zakonom propisane osnovice za obračun dorinosa, oni se obračunavaju na najnižu zakonom propisanu osnovicu.

 

Na kraju dajemo nekoliko linkova korisnih za temu Privremeni i povremeni poslovi

Poreska uprava – portal E porezi PIO fondRepublički fond zdravstvenog osiguranja , Republički zavod za tržište rada 

 

Povratak na naslovnu stranu

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši