Na ovoj strani opisaćemo postupak osnivanja preduzeća (preduzetnika, odnosno privrednog društva). Osnivanje preduzeća (bez obzira na njegovu pravnu formu) vrši se u Agenciji za privredne registre (APR). U APR-u radi osnivanja preduzeća potrebno je predati sledeća dokumenta  :

  • Tačno popunjenu jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja.
  • Fotokopiju lične karte – odnosno očitanu ličnu kartu za domaće fizičko lice (ako se osniva privredno društvo, tada je potrebno poneti kopiju ličnih karata za sve osnivače), a za osnivače – strance fotokopije pasoša.
  • Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja – nalog za uplatu na kome se vidi da je naknada za registraciju osnivanja uplaćena.
  • U sudu ili opštini overeno punomočje kojim osnivač ovlašćuje svog knjigovođu, ili osobu koja vrši osnivanje da u njegovo ime može predati dokumenta i podići rešenje u APR-u.
  • Za osnivanje privrednog društva potrebno je još predati osnivački akt (koji mora biti izrađen u potpunosti u skladu sa zakonom o privrednim društvima), taksu za registraciju osnivačkog akta i dokaz (potvrdu dobijenu od banke) da je osnivački ulog uplaćen (pre odlaska u APR osnivački ulog se mora uplatiti na privremeni račun kod banke). U slučaju osnivanja preduzetnika, osnivački akt, naknada za registraciju osnivačkog akta i osnivački ulog nisu potrebni.
  • NAPOMENA : Ukoliko će se novoosnovano preduzeće baviti delatnostima za koje su potrebne posebne dozvole i saglasnosti (medicinske ordinacije, veterinarske ambulante, apoteke, trgovina oružjem, municijom isl… potrebno je APR-u predati i potrebne dozvole i saglasnosti.

Agencija za privredne registre ima zakonski rok od 5 radnih dana da donese rešenje o osnivanju, ili zaključak o odbijanju podnete registracione prijave. Prilikom preuzimanja rešenja potrebno je pažljivo pročitati rešenje o osnivanju (pogledati svako slovo) i ako se pronađe i najmanja greška otići u kancelariju za urgencije i zahtevati da se greška ispravi.

Time je proces osnivanja preduzeća završen. Nakon završetka procesa osnivanja potrebno je izvršiti još jedan broj radnji. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail-a poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com , ili telefona 011 208 65 09,  069 168 28 76  i  064 168 28 76 .

Povratak na početnu stranu