Jedna od usluga koju pružamo klijentima je poreski konsalting (poresko savetovanje). Uslugu poreskog konsaltinga pružamo uspešno već 10 godina firmama različitih pravnih formi na teritoriji cele Srbije.  Poreski konsalting obuhvata planiranje budućih iznosa poreza i doprinosa radi izbegavanja nastanka problema iz ovh oblasti, zatim obračun tekućih poreza i doprinosa (odnosno kontrolu njihovog već izvršenog obračuna), kao i rešavanje problema iz oblasti poreza i doprinosa koji su nastali u proteklim poreskim periodima.

OBLASTI IZ KOJIH VRŠIMO PORESKI KONSALTING :

1.Porez na dobit pravnih lica

2.Porez na dohodak građana

3.Porez na prihode os samostalnih delatnosti

4.Porez na imovinu

5.Porez na zakup nepokretnosti

6.Porez na zakup pokretnih stvari

7.Porez na dodatu vrednost

8.Porez na zarade

9.Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

 

PORESKI KONSALTING - PORESKO SAVETOVANJE
Poreski konsalting (poresko savetovanje) vrši se u unapred zakazanom terminu u našim prostorijama na adresi Zdravka Čelara 12, prvi sprat, lokal 39, 11060 Palilula (Beograd) – našu tačnu lokaciju možete videti klikom na dugme “Kontakt/lokacija” koje se nalazi u glavnom meniju u gornjem delu strane. Potrebno je se konsultant unapred ukratko upozna sa problematikom, a zatim da klijent u zakazano vreme na pomenutu adresu donese relevantnu dokumentaciju o obračunatim, prijavljenim i plaćenim porezima, odnodno doprinosima (i porezima, odnosno doprinosima koje nisu obračunati, prijavljeni i plaćeni). Potrebno je da klijent donese i relevantnu dokumentaciju na osnovu koje su poreske obaveze nastale (ulazne fakture, izlazne fakture, kupoprodajne ugovore….itd.).

ddddd

 

Ukoliko vam je potreban poreski konsalting možete nas kontaktirati popunjavanjem kontakt forme koja se nalazi u nastavku strane, zatim putem telegona 011 697 32 03 ,   069 168 28 76  i  064 168 28 76 , kao i putem e-maila  poslovanje.knjigovodstvo@gmail.comMi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju . Ukoliko odlučite da nas kontaktirate popunjabanjem kontakt forme koja se nalazi u nastavku strane, polja obeležena zvezdicama morate obavezno popuniti. Kada popunite polja, kliknite na dugme Submit .

Fieldset

 

Verification

ODGOVOR DOBIJATE U ROKU OD 24 ČASA
Ukoliko nas kontaktirate popunjavanjem kontakt forme, ili putem e-mail-a, odgovor dobijate u roku od 24 časa.

Na kraju dajemo nekoliko linkova korisnih za poresku problematiku :

Poreska uprava , Uprava javnih prihoda , Narodna banka srbije, Privredna komora srbije

 

Klikom na sledeći link Povratak na početnu stranu možete doći na početnu (naslovnu stranu) i vedeti ostale usluge koje nudimo.