Prilikom osnivanja preduzeća, bilo da se radi o osnivanju preduzetnika, ili privrednog društva, potrebno je da nam dostavite određene podatke o preduzeću koje se osniva koje moramo prezentovati Agenciji za privredne registre popunjavanjem registracione prijave osnivanja i dostavljanjem prateće dokumentacije. U nastavku teksta dajemo spisak potrebnih podataka. Podaci pored kojih stoji reč “OBAVEZNO” moraju nam se dostaviti uvek kada se vrši osnivanje firme, a podaci pored kojih ne stoji reč obavezno moraju nam se dostaviti samo kada je to potrebno (podaci o ograncima društva moraju se dostaviti samo kada društvo ima ogranke …itd.). Ukoliko imate pitanja u vezi podataka koji su potrebni za osnivanje preduzeća možete nak kontaktirati putem e-mail-a poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com , ili putem telefona 011 208 65 09,  069 168 28 76  i  064 168 28 76.

OSNIVANJE PREDUZETNIČKE FIRME

1.OBAVEZNO – Puno poslovno ime preduzetnicke firme -svako preduzece bez obzira na pravnu formu mora da ima svoje puno poslovno ime. Puna poslovna imena preduzeca koja imaju razlicitu pravnu formu sadrze razlicite elemente. U ovom tekstu objasnicemo od cega se sastoji puno poslovno ime preduzetnicke firme. Puno poslovno ime preduzetnicke firme obavezno mora da sadrzi sledece elemente :

 • ime i prezime preduzetnika (na primer Milan Milanovic)
 • opis pretezne delatnosti kojom se firma bavi (na primer prodavnica auto delova)
 • oznaku preduzetnik ili pr
 • naziv (na primer PanAuto)
 • mesto sedista firme (na primer Pancevo)
 • Primer punog poslovnog imena preduzetnika : Milan Milanovic preduzetnik prodavnica auto delova PanAuto Pancevo.

Nakon izbora naziva firme (sto je u nasem primeru PanAuto) potrebno je izvrsiti proveru da li je izabrani naziv firme slobodan, ili nije. Ukoliko u Srbiji vec postoji firma sa tim nazivom, to je ime je zauzeto i nova firma sa tim nazivom se ne moze registrovati. Dakle u tom slucaju mora se odabrati drugi slobodan naziv. Provera da li je odabrani naziv slobodan, ili nije moze se izvrsiti na sajtu Agencije za privredne registre putem pretrage vec postojecih preduzetnickih firmi i privrednih drustava. Do mesta za pretragu naziva mozete doci klikom na sledeci link Pretraga naziva preduzeca .

Vise o punom poslovnom imenu preduzetnicke firme mozete pogledati klikom na link Puno i skraceno poslovno ime preduzetnicke firme.

2.OBAVEZNO – Adresa sedista firme – ulica, broj, sprat, broj stana, postanski broj, opstina, mesto, drzava (primer : Salvadora Aljendea 16, prvi sprat. stan broj 3,  11060 Palilula, Beograd. Republika Srbija).

3.OBAVEZNO – Opis pretezne delatnosti firme (primer : Proizvodnja i prodaja hleba i pekarskih proizvoda)

4. OBAVEZNO – Ime osnivaca preduzetnicke firme

5. OBAVEZNO – Prezime osnivaca preduzetnicke firme

6. OBAVEZNO – JMBG osnivaca preduzetnicke firme

7. OBAVEZNO – Stepen strucne spreme osnivaca (primer : cetvrti stepen – srednja skola) .

8. OBAVEZNO – Iz kog statusa osnivac osniva preduzetnicku firmu – iz statusa Nezaposlenog lica, Iz statusa Zaposlenog lica, ili Iz statusa Penzionera.

9.Broj telefona firme – dostavlja se samo ako postoji i ako je broj telefona poznat u trenutku osnivanja

10. Broj faksa firme – doszavlja se samo ako ce firma imati faks i ako je broj faksa poznat u trenutku osnivanja firme

11. E-mail adresa firme – dostavlja se samo ako postoji i ako je poznata u trenutku osnivanja firme.

12. Internet adresa firme – dostavlja se samo ako postoji i ako je poznata u trenutku osnivanja firme.

13. Naziv, adresa i opis pretezne delatnosti svake izdvojene poslovne jedinice – ako ce firme imati izdvojene poslovne jedinice

14.Ime, prezime, broj licne karte i JMBG svakog prokuriste, samo ako ce firma imati prokuriste (prokurosta je vrsta zastupnika firme).

15. Datum do kog ce firma raditi – samo ako se firma osniva na odredjeno vreme

16. Adresu za prijem poste (fizicka adresa za prijem poste u papirnom obliku) samo ako se adresa za prijem poste razlikuje od adrese sedista firme.

17. Skraceno poslovno ime preduzetnicke firme – firma moze, a ne mora da ima skraceno poslovno ime. O tome da li ce firma imati skraceno poslovno ime, ili nece, odlucuje osnivac. skraceno poslovno ime preduzetnicke firme mora da sadrzi sledece elemente :

 • ime i prezime preduzetnika (na primer Milan Milanovic)
 • oznaku preduzetnik ili pr
 • naziv (na primer PanAuto)
 • Primer skracenog poslovnog imena : Milan Milanovic pr PanAuto

18. Prevod punog poslovnog imena – samo ako postoji (prevod je potreban samo ako ce firma nastupati na inostranom trzistu).

19. Prevod skracenog poslovnog imena – samo ako postoji (prevod je potreban samo ako ce firma nastupati na inostranom trzistu).

OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

1.OBAVEZNO – Poslovno ime drustva – mora se obavezno dostaviti uvek kada se vrsi otvaranje drustva . Poslovno ime drustva sa ogranicenom odgovornoscu sastoji se od sledecih elemenata :

 • naziva drustva (na primer PanAuto)
 • oznake pravne forme drustva –  d.o.o. za Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, odnosno o.d. za Ortacko drustvo
 • naziva mesta u kome ce biti sediste drustva (na primer PANCEVO)
 • Primer punog poslovnog imena drustva sa ogranicenom odgovornoscu : PanAuto d.o.o. PANCEVO

2.OBAVEZNO – Adresa sedista drustva : ulica, broj, sprat, broj stana, postanski broj, opstina, mesto, drzava (na primer : Salvadora Aljendea 16, prvi sprat, stan 3, 11060 Palilula, Beograd, Srbija). Adresa sedista se mora dostaviti uvek kada se vrsi osnivanje preduzeca.

3.OBAVEZNO – Vreme na koje se drustvo osniva (odredjeno, ili neodredjeno). Vreme na koje se drustvo osniva mora se odrediti .uvek kada se vrsi otvaranje drustva.

4.Datum do kog ce drustvo postojati potreban je samo ako se drustvo osniva na odredjeno vreme.

5.OBAVEZNO – Pravna forma drustva (drustvo sa ogranicenom odgovornoscu)

6.OBAVEZNO – Opis pretezne delatnosti drustva (opis glavne delatnosti kojom ce se drustvo baviti). Pretezna delatnost drustva mora se odrediti uvek prilikom otvaranja drustva.

7.Opis ostalih (sporednih) delatnosti drustva kojima ce se drustvo takodje baviti ako takve sporedne delatnosti postoje.

8.OBAVEZNO – Iznos osnovnog kapitala drustva (iznos upisanog i iznos uplacenog novcanog kapitala drustva, iznos upisanog i iznos unetog nenovcanog kapitala drustva, i iznos ukupnog upusanog i ukupnog uplacenog, odnosno unetog kapitala drustva)

9.OBAVEZNO – Udeo svakog od clanova drustva u osnovnom kapitalu (iznos upisanog i iznos uplacenog novcanog kapitala svakog clana drustva, iznos upisanog i iznos unetog nenovcanog kapitala svakog clana drustva, i iznos ukupnog upusanog i ukupnog uplacenog, odnosno unetog kapitala svakog clana drustva)

10.OBAVEZNO – Procenat udela svakog od clanova drustva u osnovnom kapitalu (sa koliko procenata svaki clan drustva ucestvuje u osnovnom kapitalu)

11.OBAVEZNO – Podaci za svakog clana drustva da li zasniva radni odnos u drustvu, ili ne

12.OBAVEZNO – Podatak za direktora da li zasniva radni odnos u drustvu, ili ne. Da li ce direktor zasnovati radni odnos u drustvu, ili ne, mora se odrediti uvek kada se vrsi otvaranje drustva .

13.OBAVEZNO – Nacin upravljanja drustvom (jednodoman, ili dvodoman). Nacin upravljanja drustvom mora se odrediti uvek kada se vrsi otvaranje drustva .

14.OBAVEZNO – da li ce drustvo imati ostale zastupnike (osim direktora), ili ne

15.OBAVEZNO – da li ce drustvo imati prokuriste, ili ne

16.OBAVEZNO – da li ce drustvo imati ogranke, ili ne

17.OBAVEZNO – Obaveza overe izmene osnivackog akta (da li se izmene osnivackog akta moraju overavati, ili ne)

18.Prevod punog poslovnog imena drustva potreban je samo ako ce drustvo nastupati na inostranom trzistu

19.Prevod skracenog poslovnog imena drustva potreban je samo ako ce drustvo nastupati na inostranom trzistu

20.E-mail adresa drustva (samo ako postoji i ako je poznata u trenutku osnivanja)

21.Broj telefona drustva (samo ako ce drustvo imati telefon i ako je broj telefona poznat u trenutku osnivanja)

22.Broj faksa drustva (samo ako drustvo ima faks i ako je njegov broj poznat u trenutku osnivanja)

23.Internet adresa drustva (samo ako ce drustvo imati internet adresu i ako je ona poznata u trenutku osnivanja

24.Adresa za prijem poste potrebna je samo ako se razlikuje od adrese sedista drustva

25.Naziv ogranka/ogranaka – potreban je samo ukoliko ce drustvo imati ogranak/ogranke (ulica, broj, sprat, stan, postanski broj, opstina, mesto, drzava)

26.Adresa ogranka/ogranaka – potrebna je samo ukoliko ce drustvo imati ogranak/ogranke.

27.Opis pretezne (glavne) delatnosti ogranka/ogranaka – potreban je samo ukoliko ce drustvo imati ogranak/ogranke u slučaju kada se pretezna delatnost ogranka/ogranaka razlikuje od pretezne delatnosti centrale firme.

 

 Povratak na početnu stranu