Profesionalno, povoljno i u kratkim rokovima (od svega nekoliko dana) vršimo otvaranje firme (preduzetničke firme ili privrednog društava) . Garanciju kvaliteta našeg rada garantuje stručan i poslu posvećen tim ljudi i više desetina preduzeća koja smo osnovali.  Možete nas kontaktirati  putem sledećeg e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com , ili putem telefona 011 697 32 03  i  069 57 37 574 . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

OTVARANJE FIRME – CENA

 

Za klijente kojima nakon izvršenog procesa otvaranja firme nećemo pružati knjigovodstvene usluge u  nastavku prikazujemo standardu cenu i standardne troškove za otvaranje firme (preduzetničke firme i privrednog društva). Standardni troškovi osnivanja preduzetničke firme (kompletna procedura osnivanja – bez uključenih taksi i sporednih troškova) iznose 12.000 dinara . Standardna cena usluge osnivanja privrednog društva (kompletna procedura osnivanja – bez uključenih taksi i sporednih troškova) iznosi 24.000 dinara. Detaljniju strukturu troškova za otvaranje firme možete videti u tabelama u nastavku :

OTVARANJE PREDUZETNIČKE RADNJE – CENA

12.000  dinara 

KOMPLETNA PROCEDURA OSNIVANJA PREDUZETNIKA

bez uključenih taksi i sporednih troškova


KOMPLETNA PROCEDURA U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR)

(popunjavanje registracione prijave, plaćanje taksi, preuzimanje rešenja o registraciji firme, preuzimanje rešenja o dobijanju PIB-a)

IZRADA DIGITALNOG POTPISA

OTVARANJE RAČUNA U BANCI

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG PREDUZETNIKA PORESKOJ UPRAVI

PRIJAVA NA EVIDENCIJU PIO FONDA

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG PREDUZETNIKA RFZO

(prijava na zdravstveno osiguranje)

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG PREDUZETNIKA UPRAVI JAVNIH PRIHODA

OTVARANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA DOO – CENA

24.000  dinara 

KOMPLETNA PROCEDURA OSNIVANJA  DOO

bez uključenih taksi i sporednih troškova


IZRADA OSNIVAČKOG AKTA

KOMPLETNA PROCEDURA U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR)

(popunjavanje registracione prijave, plaćanje taksi, izrada osnivačkog akta, preuzimanje rešenja o registraciji firme, preuzimanje rešenja o dobijanju PIB-a)

OTVARANJE RAČUNA U BANCI + IZRADA DIGITALNOG POTPISA

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG DOO PORESKOJ UPRAVI

PRIJAVA OSNIVAČA I ZAPOSLENIH NA EVIDENCIJU PIO FONDA

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG DOO NA EVIDENCIJU RFZO

(prijava na zdravstveno osiguranje)

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG DRUŠTVA (DOO) UPRAVI JAVNIH PRIHODA

 

 

Cene usluge osnivanja preduzetnika i privrednih društava koje su prikazane u gornjim tabelama su informativnog karaktera i zadržavamo pravo njihovih izmena u svakom konkretnom slučaju.

STRUČNE KONSULTACIJE
Svi klijenti kojima vršimo otvaranje firme – preduzetničke firme, ili privrednog društva po potrebi mogu dobiti sat vremena  stručnih konsultacija tokom kojih profesionalni računovođa pomaže klijentu u donošenju veoma bitnih odluka za rad novoosnovanog preduzeća – za koju pravnu formu firme se odlučiti, da li se odlučiti za isplatu lične zarade preduzetnika ili ne, da li osnivač privrednog društva treba da zasnuje radni odnos u društvu ili ne, da li direktor treba da zasnuje radni odnos u firmi, ili ne itd. Cena pomenutih konsultacija je 2000 dinara. Nakon završenog procesa za otvaranje firme, pomenutih 2000 dinara biće uračunati u cenu usluge osnivanja.

HHH

OTVARANJE FIRME – NAŠA USLUGA

OTVARANJE PREDUZETNIČKE RADNJE – USLUGA

-Konsultacija u vezi izbora poslovnog imena preduzetničke firme koja se osniva (kako bi ime bilo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima). Detaljnije o obaveznim elementima i strukturi poslovnog imena možete pročitati klikom na sledeće dugme :

Pročitajte više

-Konsultacija u vezi odluke o izboru osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje osnivača

-Konsultacija u vezi eventualnog ulaska (ili ne ulaska) u sistem PDV odmah nakon osnivanja firme.
-Konsultacija u vezi izbora knjigovodstva koje će se voditi za novoosnovanu firmu (da li voditi prosto, ili dvojno knjigovodstvo)

-Određivanje šifre pretežne delatnosti novoosnovane preduzetničke firme (u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti)

-Registracija “Ostalih zastupnika firme”, ukoliko će novoosnovana preduzetnička firma imati ostale zastupnike

-Registracija prokurista novoosnovane firme, ukoliko će novoosnovana preduzetnička firma imati prokuriste

-Registracija izdvojenih poslovnih jedinica, ukoliko će novoosnovana firma imati izdvojene poslovne jedinice

-Popunjavanje i predaja registracione prijave osnivanja preduzetnika (zahteva za osnivanje) sa pratećom dokumentacijom Agenciji za privredne registre

-Konstantno praćenje statusa predatog zahteva za osnivanje putem internet sajta Agencije za privredne registre

-Podizanje i provera ispravnosti rešenja o osnivanju i rešenja o dodeli PIB donetih od strane Agencije za privredne registre

-Dostavljenje rešenja o osnivanju preduzetničke firme i rešenja o dodeli PIB klijentu nakon podizanja i privere istih

-Izrada pečata kod pečatoresca nakon preuzimanja rešenja o osnivanju os Agencije za privredne registre

-Prijava novoosnovane preduzetničke firme Poreskoj upravi i predaja Poreskoj upravi potrebne dokumentacije (među kojima obavezno moraju biti osnov korišćenja poslovnog prostora i ugovor o knjigovodstvenim uslugama)

-Prijava novoosnovane preduzetničke firme Upravi javnih prihoda i predaja Upravi javnih prihoda potrebne dokumentacije

-Konsultacija po osnovu ostalih pitanja koja se mogu javiti prilikom osnivanja preduzetničke firme

Otvaranje firme

Otvaranje firme

otvaranje firme     otvaranje firme

OTVARANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA DOO – USLUGA

-Konsultacija u vezi izbora poslovnog imena društva (kako bi ono bilo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima). Detaljnije o obaveznim elementima i strukturi poslovnog imena privrednog društva možete pročitati klikom na sledeće dugme :

Pročitajte više

-Konsultacija u vezi odluke da li da osnivač/osnivači privrednog društva zasnuje radni odnos u društvu.

-Konsultacija u vezi eventualnog ulaska (ili ne ulaska) u sistem PDV odmah nakon osnivanja firme.

-Izrada standardnog osnivačkog akta privrednog društva (ugovora, ili odluke o osnivanju privrednog društva)

-Registracija udela u kapitalu društva svakog od osnivača (upis udela u registar kapitala Agencije za privredne registre)

-Registracija direktora društva (privredno društvo obavezno mora imati najmanje jednog direktora)

-Registracija Ostalih zastupnika, i prokurista društva, ukoliko će ih novoosnovano društvo imati

-Registracija ogranaka privrednog društva, ukoliko će novoosnovano privredno društvo imati ogranke

-Određivanje šifre pretežne delatnosti privrednog društva u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti

-Instrukcije za uplatu osnivačkog uloga na privremeni račun kod banke prilikom osnivanja društva

-Popunjavanje i predaja Registracione prijave osnivanja društva (zahteva za osnivanje) sa pratećom dokumentacijom Agenciji za privredne registre

-Konstantno praćenje statusa predatog zahteva za osnivanje na internet sajtu Agencije za privredne registre

-Podizanje rešenja o osnivanju i rešenja o dodeli PIB po njihovom donošenju, provera ispravnosti rešenja i dostavljanje istih klijentu

-Izrada pečata kod pečatoresca nakon preuzimanja i provere rešenja o osnivanju privrednog društva donetog od strane agencije za privredne registre

-Prijava novoosnovanog društva Poreskoj upravi i pradaja Poreskoj upravi potrebnih dokumenata (među kojima obavezno moraju biti osnov korišćenja poslovnog prostora i ugovor o knjigovodstvenim uslugama)

-Prijava novoosnovanog društva Upravi javnih prihoda i predaja potrebne dokumentacije Upravi javnih prihoda

-Konsultacija po osnovu ostalih pitanja koja se mogu javiti u toku procedure osnivanja društva

OSNIVANJE FIRME – KORACI

01

Nakon što nas kontaktirate radi osnivanja preduzeća, od nas ćete dobiti  uputstvo o tome koji su sve dokumenti i podaci potrebni za proces osnivanja preduzeća (dostavićemo vam  spisak dokumenata). Ukoliko za time ima potrebe održavamo besplatne konsultacije. O tome koji su sve dokumenti potrebni za osnivanje preduzeća možete više pročitati klikom na sledeće dugme :

Pročitajte više

02

Proveravamo da li smo od vas primili sve potrebne podatke i sve potrebne dokumete potrebne za proceduru osnivanja preduzeća u Agenciji za privredne registre. Zatim  proveravamo njihovu sadržinsku i formalnu ispravnost. Ukoliko se osniva privredno društvo, sastavljamo osnivački akt privrednog društva i dostavljamo vam ga na overu. O tome koji su sve podaci potrebni za proceduru osnivanja preduzeća  možete pročitati klikčući na sledeće dugme

Pročitajte više

03

Pošto utvrdimo prisustvo dokumenata i podataka potrebnih za osnivanje preduzeća,  i proverimo njihovu ispravnost, predajemo  zahtev za osnivanje  Agenciji za privredne registre. Agencija  ima zakonski rok od pet  dana da donese rešenje o osnivanju. Informacije o propisanim rokovima za osnivanje preduzeća  možete pročitati klikom na sledeće dugme :

Pročitajte više

04

Nakon predaje  zahteva za osnivanje,  pratimo  proces obrade predatog zahteva. Praćenje obrade  zahteva vršimo putem internet sajta Agencije za privredne registre. Čim Agencija donese rešenje o osnivanju, preuzimamo ga i proveravamo njegovu formalnu i sadržinsku ispravnost. Detaljno o postupku osnivanja preduzeća možete pročitati klikom na sledeće dugme :

Pročitajte više

05

Nakon preuzimanja rešenja o osnivanju, vršimo izradu pečata kod pečatoresca, prijavljujemo novoosnovanu firmu Poreskoj upravi i Upravi  javnih prihoda. Time je proces osnivanja firme završen. Više o radnjama koje treba izvršiti neposredno nakon završetka procesa osnivanja  možete pročitati tako što ćete klikuti na sledeće dugme :

Pročitajte više

OTVARANJE FIRME – KONTAKT

Možete nas kontaktirati putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com , ili putem telefona 011 697 32 03 , 064 57 37 374 .

 

OTVARANJE FIRME – NAJČEŠĆA PITANJA

1.Ko može da osnuje firmu ? – Firmu (bilo koje pravne forme) može da osnuje svako punoletno lice – nezaposleno lice, zaposleno lice, ili penzioner. Preduzetnička firma može biti osnivana samo od strane fizičkog lica – osobe, a privredno društvo može biti osnovano i od strane drugih firmi – preduzetničkih firmi i privrednih društava.

2.Kakva je razlika između preduzetnika i privrednog društva ? – Preduzetnička firma je firma koja se vezuje za ime i ličnost svog vlasnika i osnivača. Preduzetnik za dugove svoje firme odgovara svom svojom imovinom (i imovinom koju je uneo u firmu, ali i svojom ličnom imovinom – kućom, stanom, vikendicom  automobilom itd.). Privredno društvo (na primer DOO) je samostalno pravno lice koje se ne vezuje za ime svojih vlasnika i osnivača. Osnivač i vlasnik privrednog društva za dugove svog društva odgovara samo imovinom koju je uneo u društvo, a ne i svojom ličnom imovinom. Ali zbog toga prilikom osnivanja privrednog društva osnivači moraju da u društvo unesu najmanje minimalno propisani iznos osnivačkog kapitala, koji će predstavljati garanciju za eventualne dugove društva. Prilikom osnivanja preduzetničke firme, osnivač – preduzetnik ne unosi u firmu nikakav kapital. Detaljnije o razlikama između preduzetnika i privrednog društva možete pročitati klikom na sledeće dugme : 

Pročitajte više

3.Koliko vlasnika i osnivača može da ima preduzetnička firma, a koliko privredno društvo ? – Preduzetnička firma može da ima samo jednog vlasnika – osnivača (dva, ili više lica ne mogu biti osnivači, niti suvlasnici preduzetničke firme). Za razliku od preduzetničke firme, privredno društvo može da ima veći broj suvlasnika, odnosno osnivača. Osnivači, odnosno suvlasnici privrednog društva pored fizičkih lica – osoba mogu biti i firme (preduzetničke firme, odnosno privredna društva). Osnivač preduzetničke firme može biti samo fizičko lice – osoba.

4.Koliko iznosi porez na dobit koji plaća preduzetnička firma, a koliko porez na dobit koji plaća privredno društvo ? – Porez na dobit (koji se u slučaju preduzetnika naziva Porez na prihode od samostalne delatnosti) koji plaća preduzetnička firma iznosi 10% , a porez na dobit koji plaća privredno društvo iznosi 15%. Pored toga prilikom podizanja neto dobiti vlasnik privrednog društva plaća još dodatnih 15% od neto dobiti koju podiže (iako je društvo već platilo porez na dobit u iznosu od 15% bruto dobiti). Prilikom podizanja neto dobiti preduzetnik ne plaća ništa.

5.Šta je potrebno za osnivanje privrednog društva ? – Za osnivanje privrednog društva pored ostalig, neophodan je “Osnivački akt”. To je dokument u kome su definisane generalije privrednog društva – visina osnovnog kapitala, broj i identitet osnivača, šifra pretežne delatnosti, adresa sedišta društva itd. V-ENERGY Consulting vrši izradu osnivačkih akata i cena njihove izrade uključena je u cenu osnivanja privrednog društva. O tome koji su dokumenti potrebni za osnivanje privrednog društva možete pročitati klikom na sledeće dugme :

Pročitajte više

6. Šta je to šifra delatnosti i kako se ona određuje ? – Prilikom osnivanja firme mora se Agenciji za privredne registre prijaviti kojom će se delatnošću firma koja se osniva pretežno baviti. Za svaku delatnost kojom se firme u Srbiji mogu baviti propisana je jedinstvena šifra delatnosti uz koju je dat i kratak opis delatnosti.  Šifre delatnosti definisane su u Zakonu o klasifikaciji delatnosti. Prilikom osnivanja firme V-ENERGY Consulting vrši određivanje šifru delatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti.

7.Od čega se sastoji ime preduzetničke firme ? – Ime preduzetničke firme sastoji se od sledećih elemenata  : imena preduzetnika, prezimena preduzetnika, reči preduzetnik, ili pr, kratkog opisa delatnosti kojom će se firma baviti, naziva firme i mesta sedišta firme. Na primer Petar Petrović preduzetnik prodavnica auto delova Panovoauto Pančevo. Više o strukturi i elementima poslovnog imena preduzetnika možete pročitati klikom na sledeće dugme : 

Pročitajte više

8. Od čega se sastoji ime privrednog društva ? – Elementi imena privrednog društva definisani su u Zakonu o privrednim društvima. Ime privrednog društva sastoji se od kratkog opisa delatnosti, naziva društva, oznake pravne forme i mesta sedišta društva. Na primer Društvo za proizvodnju pvc stolarije PANSTOLE d.o.o. Pančevo. Više o strukturi i elementima poslovnog imena privrednog društva možete pročitati klikom na sledeće dugme : 

Pročitajte više

9.Da li na teritiriji Republike Srbije mogu da postoje dve firme sa istim nazivom ? – Na teritoriji Republike Srbije ne mogu da postoje dve firme sa istim nazivom (bez obzira na pravnu formu tih firmi). Nazivi različitih firmi moraju se jasno razlikovati. Razlike se ne mogu sastojati samo u rečima group company, corporation isl. Ukoliko se za novu firmu prilikom osnivanja odabere i prijavi naziv koji je već zauzet, Agencija za privredne registre neće izvršiti registraciju osnivanja firme. Zbog toga pre početka procesa osnivanja firme treba proveriti da li je odabrani naziv zauzet, ili nije. U procesu osnivanja fire V-ENERGY Consulting vrši proveru zauzetosti odbaranog naziva.

10.Da li se u procesu osnivanja preduzeća mora otvoriti tekući račun ? – Tekući račun se ne može otvoriti sve dok se proces osnivanja firme ne završi, to jest dok Agencija za privredne registre ne donese rešenje o osnivanju. Tek kada Agencija donese pomenuto rešenje i kdada se nakon njegovog preuzimanja napravi pečat, može se izvr (i mora se) izvršiti otvaranje tekućeg računa. Osnivački kapital koji se mora uplatiti na račun pre nego što se Agenciji podnese zahtev za osnivanje firme uplaćuje se na privremeni račun, a kada se tekuči račun otvori, osnivački kapital se prebacije sa privremenog računa na tekući račun.

ZAŠTO KORISTITI USLUGE GRUPE V-ENERGY CONSULTING
Grupa POSLOVNO RESENJE ima višegodišnje iskustvo u poslovima osnivanja preduzeća različitih pravnih formi. Do sada smo osnovali više desetina preduzeća na teritoriji cele Srbije. Iza nas stoji tim ekonomista, pravnika i ljudi posvećenih svom poslu. Dozvolite nama da za vas izvršimo otvaranje firme i da vam pomognemo u pokretanju sopstvenog biznisa, a vi se mirno možete posvetiti pripremama za obavljanje svoje osnovne delatnosti.

Na kraju strane dajemo nekoliko linkova korisnih za temu ” Otvaranje firme ” :  otvaranje firme       otvaranje firme       otvaranje firme

Poreska uprava , Uprava javnih prihoda , Narodna Banka Srbije , Privredna Komora Beograda , Privredna Komora Srbije , Savez Računovođa i Revizora Srbije Ekonomski fakultet beogradskog univerziteta , Ekonomski fakultet novosadskog univerziteta , Republički zavod za statistiku , Ministarstvo finansija Srbije , Ministarstvo trgovine SrbijeFond za penzijsko i invalidsko osiguranje , Republički fond zdravstvenog osiguranja , Republički zavod za tržište rada 

Klikom na sledeći link Povratak na naslovnu stranu možete sa atranice “otvaranje firme” doći na početnu (naslovnu stranu i pogledati ostale usluge koje nudimo.

ss