OTVARANJE FIRME-POSLOVNO IME PREDUZECA

Otvaranje firme-poslovno ime preduzeca : Svako preduzece bez obzira na pravnu formu mora da ima svoje puno poslovno ime preduzeca, a može, a ne mora da ima i skraćeno poslovno ime. Puna poslovna imena preduzeca koja imaju razlicitu pravnu formu sadrze razlicite elemente. Ti elementi su propisani zakonom o privrednim društvima. Ukoliko pomenuti elementi poslovnih imena nisu ispravno odabrani (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima) Agencija za privredne registre neće izvršiti registraciju preduzeća. U ovom tekstu objasnicemo od cega se sastoje puno i skraćeno poslovno ime preduzetnika .

1. PUNO POSLOVNO IME PREDUZECA

Otvaranje firme-poslovno ime preduzeca : Kao što je već rečeno, svako preduzeće (bez obzira na pravnu formu) obavezno mora da ima Puno poslovno ime, a može, a ne mora da ima skraćeno poslovno ime. U nastavku dajemo objašnjenje o tome iz kojih elemenata se sastoji puno poslovno ime preduzeća (kako preduzetničke firme, tako i privrednog društva) :

PUNO POSLOVNO IME PREDUZETNIČKE FIRME

Puno poslovno ime preduzetničke firme mora da sadrži sledeće elemente :

1.ime i prezime preduzetnika (na primer Milan Milanović)

2.opis pretezne delatnosti kojom se firma bavi (na primer prodavnica auto delova)

3.oznaku preduzetnik ili pr (osnivač firme sam bira da li će puno poslovno ime preduzetnika sadržati reč preduzetnik, ili pr)

4.naziv firme (na primer PanAuto)

5.mesto sedista firme (na primer Pančevo)

Primer punog poslovnog imena preduzetnika : Milan Milanovic preduzetnik prodavnica auto delova PanAuto Pancevo

 

PUNO POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA

Puno poslovno ime privrednog društva sastoji se od sladećih elemenata :

1.Kratkog opisa delatnosti (na primer Društvo za proizvodnju auto delova )

2.Naziva društva (na primer PANAUTO )

3.Oznake pravne forme (na primer do.o. )

4. Naziva mesta sedišta društva (na primer Pančevo )

Primer punog poslovnog imena privrednog društva : Društvo za proizvodnju autodelova PANAUTO d.o.o. Pančevo )

2. SKRAĆENO POSLOVNO IME PREDUZECA

Otvaranje firme-poslovno ime preduzeca : Pored toga što obavezno mora da ima puno poslovno ime, preduzeće može (a ne mora) da ima skraćeno poslovno ime. U nastavku dajemo objašnjenje od čega se sastoji skraćeno poslovno ime preduzeća (preduzetnika, odnosno privrednog društva) :

SKRAĆENO POSLOVNO IME PREDUZETNIČKE FIRME

Skraćeno poslovno ime preduzetnika sastoji se od :

1.imena i prezimena preduzetnika (na primer Milan Milanovic)

2.oznake preduzetnik ili pr (osnivač firme sam bira da li će skraćeno poslovno ime preduzetnika sadržati reč preduzetnik, ili pr)

3.naziva firme (na primer PanAuto)

Primer skracenog poslovnog imena preduzetnicke firme : Milan Milanovic preduzetnik PanAuto

SKRAĆENO POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA

Skraćeno poslovno ime privrednog društva sastoji se od :

1.Naziva društva (na primer PANAUTO)

2.Oznake pravne forme (na primer d.o.o. )

Primer skraćenog poslonvog imena privrednog društva : PANAUTO d.o.o.

BITNO O POSLOVNOM IMENU PREDUZECA

Otvaranje firme-poslovno ime preduzeca : Puno poslovno ime preduzeća moze biti na latinicnom, ili cirilicnom pismu, naziv moze biti na bilo kom stranom jeziku, moze da sadrzi strane reci i karaktere, arapske i rimske brojeve.

Ukoliko puno poslovno ime preduzeća sadrzi naziv Republika Srbija, naziv autonomne pokrajine, nazivi lokalnih samouprava isl. mora se zatraziti i dobiti dozvola Republike, pokrajine, ili lokalne samouprave.

Ukoliko puno poslovno ime preduzeća sadrzi ime fizickog lica (osobe), mora se dobiti dozvola od tog lica, a ako je to lice umrlo mora se dobiti dozvola od njegovih zakonskih naslednika.

Kritičan deo za poslovno ime preduzeća je naziv (u našem primeru PanAuto). Nakon izbora poslovnog imena preduzeća potrebno je proveriti da li je taj naziv već zauzet, to jest da li u Srbiji već postoji firma sa tim nazivom i to nezavisno od pravne forme. Jer dve firme sa istim (ili jako sličnim nazivom) nazivom ne mogu da postoje. To se može proveriti na sajtu Agencije za privredne registre do koga se može doći klikom na sledeći link provera raspolozivosti naziva preduzeca .

Pri izboru naziva firme treba voditi računa o tome da naziv  firme (koji je deo punog poslovnog imena) ne sme da bude isti (ili jako sličan) sa nazivom neke vec postojece firme. Dakle bazicni nazivi (kao delovi punih poslovnih imena) se moraju razlikovati. Razlike se ne mogu svesti na to  da se imena firmi razlikuju samo po rečima komerc, group, invest isl.

Na kraju treba reci i to da se pre osnivanja firme naziv (koji nije zauzet) može rezervisati kod agencije za privredne registre, i to tako što se popuni i u Agenciji za privredne registre preda registraciona prijava rezervacije naziva i plati odgovarajuća taksa koja iznosi 1000 dinara. Rezervacija naziva traje 60 dana. Nakon toga se moze produziti za jos 60 dana plaćanjem nove takse u iznosu od 1000 dinara.

autor teksta : mast. ekonom. Zoltan Seleši

KONTAKT

Otvaranje firme-poslovno ime preduzeca : Ukoliko imate pitanja na teku Poslovno ime preduzeća možete nas kontaktirati putem telefona 011 697 32 03,  069 168 28 76  I  064 169 28 76, putem e-mail-a poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com , ili putem kontakt forme koja se nalazi u nastavku strane. Ukoliko odlučite da nas kontaktirate putem kontakt forme, popunite polja forme a zatim kliknite na dugme Submit .

OSNIVANJE PREDUZEĆA/KNJIGOVODSTVENE USLUGE : kvalitetno, povoljno i u veoma kratkim rokovima vršimo osnivanje preduzetnika i privrednih društava na teritoriji cele Srbije.  Pružamo punu pravnu podršku tokom procesa osnivanja. Kvalitetno i povoljno pružamo knjigovodstvene usluge. Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge mozete nas kontaktirati putem telefona  011 697 32 03 ,  069 168 28 76,  ili putem e-mail-a poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com  .

Fieldset

 

Verification

Povratak na početnu stranu