Otkup poljoprivrednih proizvoda (voća, povrća, mleka …. isl.) preduzetnici i privredna društva mogu izvršiti od registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA OD KOG SE VRŠI OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredno gazdinstvo od koga se vrši otkup poljoprivrednih proizvoda :

 1. može da ima status preduzetničke radnje – u tom slučaju poljoprivrednik (odnosno njegovo gazdinstvo) je preduzetnička radnja i on izdaje račun (fakturu) svom kupcu – otkupljivaču kao i svaka druga firma (kao i svaki drugi dobavljač) od kog se kupuje repromaterijal ili roba Ako je ovo slučaj otkupljicač dobija račun (fakturu) od poljoprivrednika – preduzetnika i time je stvar završena. Otkupljivač nema nikakvih obaveza da poljoprivredniku – preduzetniku obračunava i plaća PDV nadoknadu, i da u njegovo ime obračunava i plaća porez (na dohodak građana) i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.
 2. može da nema status preduzetnika – da poljoprivrednik od koga se vrši otkup poljoprivrednih proizvoda nije preduzetnik – već da nastupa kao fizičko lice – osoba (ovakva situacija se javlja u većini slučajeva). U tom slučaju prilikom otkupa otkupljivač popunjava otkupni list – priznanicu, a poljoprivrednik se na nju potpisuje. Jer poljoprivrednik koji nije preduzetnik (nema firmu), već ima status fizičkog lica – osobe ne može da izda račun (fakturu). U ovom slučaju može se desiti da otkupljivač mora za poljoprivrednika obračuna PDV naknadu (po stopi od 8%) da tu naknadu iskaže u otkupnim listu – priznanici i da pomenutu naknadu isplati poljoprivredniku. Takođe u slučaju kada poljoprivrednik nije preduzetnik, već nastupa kao fizičko lice – osoba, može se desiti da otkupljivač mora da nakon što izvrši otkup poljoprivrednih proizvoda u ime poljoprivrednika obračuna i plati porez (na dohodak građana) i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

SLUČAJ KADA POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO OD KOGA SE VRŠI OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NEMA STATUS PREDUZETNIKA

U nastavku ćemo reći nešto o slučaju kada se otkup poljoprivrednih proizvoda vrši od  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje nema status preduzetnika, dakle u slučaju kada otkupljivač mora da popuni otkupni list – priznanicu i da eventualno obračuna i plati poljoprivredniku PDV naknadu kao i da za njega obračuna i isplati porez i doprinose.

OBAVEZA OTKUPLJIVAČA DA U IME POLJOPRIVREDNIKA KOJI NEMA STATUS PREDUZETNIKA OBRAČUNA I PLATI POREZ (NA DOHODAK GRAĐANA) I DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Kada se vrši otkup poljoprivrednih proizvoda od registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje nema status preduzetnika treba voditi računa o sledećem. Kada se otkup vrši od lica koje je (drugim rečima kada se na otkupnom listu – priznanici potpiše lice koje je) :

 1. nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva od kog se vrši otkup,
 2. poljoprivredni osiguranik, ili
 3. korisnik poljoprivredne penzije

otkupljivač ne mora da u ime poljoprivrednika obračuna i plati porez i doprinose na njegov prihod (ako lice koje se potpisalo na otkupnom listu – priznanici ima jedan od navedena tri statusa). Ako se otkup poljoprivrednih proizvoda vrši od lica koje ne spada ni u jednu od tri navedene kategorije, već je to lice (koje se potpisalo na otkupnom listu – priznanici) na primer samo član (a ne i nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, a pritom nije ni poljoprivredni osiguranik, ni korisnik poljoprivredne penzije) ili lice od koga se vrši otkup proizvodi poljoprivredne proizvode na okućnici, na nekom zakupljenom placu isl. (a takođe nije ni poljoprivredni osiguranik, ni korisnik poljoprivredne penzije) prilikom otkupa pored same cene poljoprivrednih proizvoda za to lice otkupljivač mora da obračuna i plati porez i doprinose na njegov prihod.

Dakle da bi otkupljivač izbrgao obračun i plaćanje poreza i doprinosa na prihod lica od koga je izvršio otkup poljoprivrednih proizvoda od lica od koga je izvršio otkup treba da dobije :

 1. Od lica koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva – fotokopiju potvrde o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava u kojoj treba da piše da je to lice registrovano kao nosilac tog gazdinstva.
 2. Od lica poljoprivrednog osiguranika – fotokopiju rešenja o utvrđivanju doprinosa za socijalno osiguranje kao dokaz da to lice ima status poljoprivrednog osiguranika.
 3. Od lica korisnika poljoprivredne penzije – fotokopiju rešenja o utvrđivanju prava na poljoprivrednu penziju kao dokaz da je to lice korisnik prava na poljoprivrednu penziju.

OBAVEZA OTKUPLJIVAČA DA U IME POLJOPRIVREDNIKA (REGISTROVANOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA) KOJI NEMA STATUS PREDUZETNIKA OBRAČUNA I PLATI PDV NADOKNADU

Kada poljoprivrednik koji ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a pritom nema status preduzetnika prodaje poljoprivredne proizvode preduzetniku koji je u sistemu PDV ili privrednom društvu koje je u sistemu PDV ima pravo na PDV nadoknadu (ima pravo da dobije PDV nadoknadu od svog kupca) bez obzira na to što sam poljoprivrednik nije u sistemu PDV. Dakle kada otkupljivač koji je u sistemu PDV vrši otkup poljoprivrednih proizvoda od registovanog poljoprivrednog gazdinstva koje nema status preduzetnika dužan je da obračuna i na otkupnom listu – priznanici koju popunjava iskaže pomenutu PDV naknadu po stopi od 8% i da istu isplati poljoprivredniku (to jest njegovom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu) od koga vrši otkup. Osnovica za obračun pomenute PDV nadoknade je bruto naknada koja se isplaćuje poljoprivredniku. Ako otkupljivač mora da u ime poljoprivrednika obračuna i plati porez i doprinose, i porez i doprinosi ulaze u osnovicu za obračun PDV nadoknade. Otkupljivač koji je i sistemu PDV ima pravo da PDV nadoknadu odbije kao prethodni PDV ako je :

 1. poseduje otkupni list – priznanicu koja ima sve elemente propisane članom 42. Zakona o PDV I koja je potpisana od strane poljoprivrednika.
 2. vrednost samih poljoprivrednih proizvoda (u koju nije uključena PDV nadoknada) platio poljoprivredniku na bilo koji način (nalogom za prenos, gotovinom, kompenzacijom …idt.).
 3. iznos PDV nadoknade platio poljoprivredniku ma tekući račun ili račun štednje.

U slučaju kada poljoprivrednik koji ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a pritom nema status preduzetnika prodaje poljoprivredne proizvode preduzetniku koji nije u sistemu PDV ili privrednom društvu koje nije u sistemu PDV nema pravo na PDV nadoknadu. Otkupljivač koji nije u sistemu PDV ne obračunava, ne iskazuje i ne plaća poljoprivredniku PDV nadoknadu.

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši