OSNIVANJE PREDUZECA-LICNA ZARADA PREDUZETNIKA

osnivanje preduzeca-licna zarada preduzetnika

osnivanje preduzeca-licna zarada preduzetnika

Osnivanje preduzeca-licna zarada preduzetnika : Licna zarada preduzetnika , da ili ne, pitanje je koje se postavlja prilikom osnivanja preduzetnicke firme. Prilikom otvaranja preduzetničke firme, ili na početku nove poslovne godine preduzetnik može, ali ne mora da se opredeli za isplatu takozvane „LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA.“

Osnivanje preduzeca-lična zarada preduzetnika : Lična zarada preduzetnika po pitanju obračuna poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na neki način predstavlja paralelu zaradi, odnosno plati zaposlenih. Naime preduzetnik (kao osnivač i vlasnik preduzetničke firme) ne može da u sopstvenoj preduzetničkoj firmi zasnuje radni odnos potpisivanjem ugovora o radu kao što to mogu zaposleni u preduzećima svojih poslodavaca, ali može da se opredeli da sebi isplaćije mesečno određenu sumu novca koja se naziva „ Licna zarada preduzetnika „ i koja će predstavljati osnovicu za obračun poreza na zarade i doprinosa za socijalno osiguranje.

Osnivanje preduzeca-lična zarada preduzetnika : Osnovica za obračun poreza i dprinosa preduzetnika – U slučaju zaposlenih (koji su kod svojih poslodavaca zasnovali radni odnos potpisivanjem ugovora o radu) osnovicu za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čini njihova bruto zarada. U slučaju preduzetnika (koji u sopstvenoj preduzetničkoj firmi ne može da zasnuje radni odnos potpisivanjem ugovora o radu), osnovicu za obračun poreza na dobit (koji se kod preduzetnika naziva porez na prihod od samostalne delatnosti) i obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po difoltu čini preduzetnikova oporeziva dobit koja predstavlja razliku između ukupnih prihoda i normiranih rashoda preduzetnika u toku jednog poreskog perioda (u toku meseca, ili u toku godine). Zamislimo da preduzetnik ostvaruje  prihode koji su značajno veći od njegovih rashoda (dakle ima značajnu dobit) :

Preduzetnik u toku meseca ima ukupne prihode od  200.000 dinara

Preduzetnik u toku meseca ima normirane rashode od  70.000 dinara

Tada oporeziva dobit na mesečnom nivou iznosu : 200.000 – 70.000  =  130.000 dinara

Dakle na mesečnom nivou osnovicu za obračun poreza na prihod od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje preduzetnika koji se nije opredelio za isplatu lične zarade  čini oporeziva dobit u iznosu od 130.000 dinara.

 

OSNIVANJE PREDUZECA-LICNA ZARADA PREDUZETNIKA KAO OSNOVICA ZA POREZ I DOPRINOSE

Međutim preduzetnik ima pravo da se na početku poslovanja (neposredno nakon otvaranja firme), ili na početku kalendarske godine odluči za isplaćivanje lične zarade preduzetnika. U tom slučaju osnovicu za doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za nezaposlenost i porez na zaradu preduzetnika koji se opredelio za isplatu lične zarade čini lična zarada preduzetnika.

U tabeli koju prikazujemo u nastavku prikazaćemo iznose dažbina na mesečnom nivou za preduzetnika koji se nije opredelio za isplatu lične zarade i ima oporezivu dobit od 130.000 dinara (leva strana tabele) i dažbine za istog tog preduzetnika koji se opredelio za isplatu lične zarade (i kome licna zarada preduzetnika predstavlja osnovicu za porez i doprinose) u iznosu od 25.000 dinara (desna strana tabele).

 OSNIVANJE PREDUZECA-LICNA ZARADA PREDUZETNIKA – TABELA :

PREDUZETNIK SE NIJE ODLUČIO ZA ISPLATU LIČNE ZARADE PREDUZETNIK SE ODLUČIO ZA ISPLATU LIČNE ZARADE U BRUTO IZNOSU OD 20.000 DINARA MESEČNO
Osnovicu za obračun poreza i doprinosa na mesečnom nivou čini oporeziva dobit preduzetnika u iznosu od 130.000 dinara. Osnovicu za obračun poreza i doprinosa na mesečnom nivou čini lična zarada preduzetnika u bruto iznosu od 25.000 dinara.
Doprinos za PIO = 130.000 x 26% = 33.800 dinara Doprinos za PIO = 25.000 x  26% = 6.500 dinara
Doprinos za zdrav. osiguranje : 130.000 x 10.3% = 13.390 dinara Doprinos za zdravstveno osiguranje : 25.000 x 10.3% = 2.575 dinara
Doprinos za nezaposlenost : 130.000 x 0.015% = 1.950 dinara Doprinos za nezaposlenost : 25.000 x 0.15% = 375 dinara
Porez na prihode od samostalne delatnosti : 130.000 x 10% = 13.000 dinara Porez na zaradu : 25.000 x 10% = 2.500 dinara
Preduzetnik koji se nije odlučio za isplatu lične zarade ne plaća porez na zaradu Porez na prihode od samostalne delatnost :

( 130.000 – 6.500 – 2.575 – 375 – 2.500 ) x 10% =

11.805 dinara
Ukuan iznos dažbina na mesećnom nivou za preduzetnika koji se nije odlučio za isplatu lučne zarade preduzetnika : 62.140 din. Ukupan iznos dažbina na mesečnom nivou za preduzetnika koji se odlučio za isplatu lične zarade preduzetnika u iznosu od 25.000 dinara mesečno : 23.755 din.

Iz prikazane tabele možemo videti da u slučaju kada su prihodi preduzetnika značajno veći od rashoda, to jest kada preduzetnik ima značajnu oporezivu dobit (u našem slučaju 130.000 dinara), tada se preduzetniku isplati da se odluči za isplatu lične zarade i da mu osnovicu čini lična zarada preduzetnika (iz prikazane tabele se vidi da u slučaju kada se nije odlučio za isplatu lične zarade preduzetnika mesečne dažbine iznose 62.140 dinara, a u slučaju kada se odlučio za isplatu lične zarade, one iznose 23.755 dinara). Što je oporeziva dobit preduzetnika veća (što je razlika između prihoda i rashoda veća), to je odluka o tome da se isplaćuje lična zarada preduzetnika isplativija.

Ukoliko je oporeziva dobit preduzetnika (razlika između prihoda i rashoda) mala – ne veća od 30.000 dinara, tada se preduzetniku ne isplati da se odluči na isplatu lične zarade, jer je korist koju će od toga imati biti jako mala (simbolična), ili je uopšte neće biti. U nastavku prikazujemo razliku u iznosu dažbina za preduzetnika koji se nije i koji se jeste opredelio za isplatu lične zarade, ako je oporeziva dobit (razlika između prihoda i rashoda) na mesečnom nivou relativno mala i iznosi 25.000 dinara, a preduzetnik se odlučio na isplatu lične zarade u bruto iznosu od 20.000 dinara (licna zarada preduzetnika predstavlja osnovicu za obracun poreza i doprinosa).

PREDUZETNIK SE NIJE ODLUČIO ZA ISPLATU LIČNE ZARADE PREDUZETNIK SE ODLUČIO ZA ISPLATU LIČNE ZARADE U BRUTO IZNOSU OD 20.000 DINARA MESEČNO
Osnovicu za obračun poreza i doprinosa na mesečnom nivou čini oporeziva dobit preduzetnika u iznosu od 25.000 dinara. Osnovicu za obračun poreza i doprinosa na mesečnom nivou čini lična zarada preduzetnika u bruto iznosu od 20.000 dinara.
Doprinos za PIO = 25.000 x 26% = 6.500 dinara Doprinos za PIO = 20.000 x  26% = 5.200 dinara
Doprinos za zdrav. osiguranje : 25.000 x 10.3% = 2.575 dinara Doprinos za zdravstveno osiguranje : 20.000 x 10.3% = 2.060 dinara
Doprinos za nezaposlenost : 25.000 x 0.015% = 375 dinara Doprinos za nezaposlenost : 20.000 x 0.15% = 300 dinara
Porez na prihode od samostalne delatnosti : 25.000 x 10% = 2.500 dinara Porez na zaradu : 20.000 x 10% = 2.000 dinara
Preduzetnik koji se nije odlučio za isplatu lične zarade ne plaća porez na zaradu Porez na prihode od samostalne delatnost :

( 25.000 – 5.200 – 2.060 – 300 – 2.000 ) x 10% =

1.544 dinara
Ukuan iznos dažbina na mesećnom nivou za preduzetnika koji se nije odlučio za isplatu lučne zarade preduzetnika : 11.950 din. Ukupan iznos dažbina na mesečnom nivou za preduzetnika koji se odlučio za isplatu lične zarade preduzetnika u iznosu od 25.000 dinara mesečno : 11.104 din.

Vidimo da je u navedenom slučaju razlika između iznosa mesečnih dažbina veoma mala i iznosi samo 846 dinara. U slučaju male  razlike između prihoda i rashoda (u slučaju male oporezive dobiti) odluka o tome da se isplaćuje lična zarada preduzetnika se ne isplati, jer se u slučaju kada se licna zarada preduzetnika isplaćuje mora vršiti obračun zarade preduzetnika (što poskupljuje knjigovodstvene usluge), podnositi poreska prijava svakog meseca, vršiti isplata zarade isl, a korist od opredeljenja za isplatu lične zarade je simbolična – samo 846 dinara.

Treba naglasiti i to sa ukoliko se preduzetnik odluči za isplatu lične zarade, on ima zakonsku obavezu da isplati ličnu zaradu za prošli mesec i plati porez i doprinose na nju najkasnije do kraja tekućeg meseca (na primer majsku ličnu zaradu (i poreze i doprinose na nju) mora da isplati najkasnije poslednjeg dana juna). Ako nema sredstava za isplatu lične zarade, u navedenom roku mora da isplati obaveze za socijalne doprinose obračunate na minimalnu zakonom propisanu osnovicu. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, uslediće kazna od strane poreske uprave koja je veoma visoka i blokada računa !!!

Osnivanje preduzeca-licna zarada preduzetnika – Zaključak : U slučaju kada preduzetnik na mesečnom nivou ostvaruje relativno malu dobit (ne veću od 30.000 dinara) apsolutno mu se ne isplati opredeljenje za isplatu lične zarade preduzetnika. Ukoliko preduzetnikova dobit na mesečnom nivou iznosi više od 30.000 dinara opredeljenje za isplatu lične zarade počinje da se isplati. Što je preduzetnikova dobit veća, to je opredeljenje za isplatu lične zarade isplativije !!!

Za sva pitanja mozete nas kontaktirati putem telefona 011 697 32 03 ,  064 168 28 76 , ili na e-mail poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com

OSNIVANJE PREDUZEĆA/KNJIGOVODSTVENE USLUGE : kvalitetno, povoljno i u veoma kratkim rokovima vršimo osnivanje preduzetnika i privrednih društava na teritoriji cele Srbije.  Pružamo punu pravnu podršku tokom procesa osnivanja. Kvalitetno i povoljno pružamo knjigovodstvene usluge. Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge mozete nas kontaktirati putem telefona  011 697 32 03 ,  069 168 28 76,  ili putem e-mail-a poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com  .

 

Na kraju teksta “Osnivanje preduzeca-licna zarada preduzetnika” dajemo nekoliko korisnih linkova :

Poreska uprava, PIO fond, Republicki zavod za zdravstveno osiguranje, Nacionalna sluzba za zaposljavanje

Povratak na naslovnu stranu

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši