OSNIVANJE PREDUZECA-DOBROVOLJAN ULAZAK U SISTEM PDV

Osnivanje preduzeca-dobrovoljan ulazak u sistem PDV

Osnivanje preduzeca-dobrovoljan ulazak u sistem PDV

Osnivanje preduzeca-dobrovoljan ulazak u sistem PDV : Dobrovoljan ulazak u sistem PDV , da ili ne, pitanje je koje se postavlja prilikom osnivanja preduzeća. Ulazak u sistem Poreza na dodatu vrednost (sistem PDV) može biti obavezan i dobrovoljan. U sistem PDV obavezno moraju ući ona lica (fizička lica koja obavljaju poslovnu delatnost – preduzetnici i pravna lica – privredna društva i ostala pravna lica koja mogu postati obveznici Poreza na dodatu vrednost) koja su u proteklih 12 meseci ostvarila ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, ili pomenuta lica ako procenjuju da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan prihod veći od 8.000.000 dinara.

Dobrovoljan ulazak u sistem PDV je stvar odluke vlasnika firme. Sva fizička lica – preduzetnici i pravna lica mogu se i dobrovoljno prijaviti za ulazak u sistem PDV bez obzira na to koliki ukupan promet su ostvarila u proteklih 12 meseci. Ali ukoliko se za ulazak u sistem PDV dobrovoljno prijave, iz sistema PDV ne mogu da izađu u naredne dve godine. Dakle dobrovoljan ulazak u sistem PDV je ozbilčjna stvar i o tome treba dobro razmisliti.

Prilikom osnivanja firme po pitanju ulaska u sistem PDV postoje 3 mogućnosti :

  • osnivač može da proceni da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan prihod veći od 8.000.000 dinara i da novoosnovana firma odmah po osnivanju firme uđe u sistem PDV.
  • osnivač može da proceni da u narednih 12 meseci ukupan prihod novoosnovanog preduzeća neće preći iznos od 8.000.000 dinara i da se u skladu sa tom procenom ne prijavi za ulazak u sistem PDV.
  • osnivač se može i da se dobrovoljno prijavi za ulazak u sistem PDV, bez obzira na to što je procenio da ukupan prihod novoosnovane firme u narednih 12 meseci neće preći iznos od 8.000.000 dinara.

 

OSNIVANJE PREDUZECA-DOBROVOLJAN ULAZAK U SISTEM PDV , DA ILI NE

Osnivanje preduzeca-dobrovoljan ulazak u sistem PDV : Postavlja se pitanje šta je prilikom osnivanja firme najbolje uraditi ?

Porez na dodatu vrednost je dodatni namet koji lica koja su u sistemu PDV moraju da plaćaju, za razliku od lica koja nisu u sistemu PDV.

Ukoliko prilikom osnivanja firme osnivač proceni da njegova novoosnovana firma u narednih 12 meseci (a možda ni u značajno dužem vremenskom periodu) po pitanju ukupnog prometa neće preći iznos od 8.000.000 dinara, najbolje je da se u sistem PDV dobrovoljno ne prijavljuje, jer u tom slučaju dobrovoljan ulazak u sistem PDV nije ekonomski opravdan. Pogotovo ako nema nameru da u kraćem vremenskom roku nakon otvaranja firme nabavlja (kupuje, ili gradi) poslovne prostore (ili druge nekretnine) u svrhu pribavljanja osnovnih sredstava, odnosno ako nema nameru da nabavlja osnovna sredstva veće vrednosti u vidu mašina, transportnih sredstava isl.

Ukoliko osnivač firme proceni da će njegova firma po pitanju ukupnih prihoda u narednih 12 meseci preći iznos od 8.000.000 dinara, a nema nameru da u kraćem vremenskom roku (za manje od 12 meseci) nakon otvaranja firme nabavlja (kupuje, ili gradi) poslovne prostore (ili druge nekretnine) u svrhu pribavljanja osnovnih sredstava, odnosno sko nema nameru da u pomenutom roku nabavlja osnovna sredstva veće vrednosti u vidu mašina, transportnih sredstava isl, može odmah po osnivanju firme da se prijavi za ulazak u sistem PDV, ali je verovatno bolje rešenje da sačeka da iznos ukupnog prihoda faktički pređe 8.000.000 pa da se tada prijavi. U tom slučaju u periodu od osnivanja preduzeća pa do momenta u kome je ukupan prihod prešao iznos od 8.000.000 dinara preduzeće ne bi plaćalo porez na dodatu vrednost.

Ukoliko osnivač proceni da će ukupan promet novoosnovane firme u narednih 12 meseci preći iznos od 8.000.000 dinara, a ima nameru da u kraćem vremenskom roku nakon otvaranja firme (pre nego što ukupan promet pređe iznos od 8.000.000 dinara i firma uđe u sistem PDV po sili zakona) nabavlja (kupuje, ili gradi) poslovne prostore (ili druge nekretnine) u svrhu pribavljanja osnovnih sredstava, odnosno ako ima nameru da nabavlja osnovna sredstva veće vrednosti u vidu mašina, transportnih sredstava isl, tada treba da se odmah nakon otvaranja firme prijavi za ulazak u sistem PDV 8tada je dobrovoljan ulazak u sistem PDV opravdan). To treba da učini da se ne bi desilo da u kratkom roku nakon otvaranja firme, na primer u roku od 6 meseci, ili u još kraćem roku dođe do nabavke (kupovine, ili izgradnje) osnovnih sredstava veće vrednosti, a da firma u tom trenutku još uvek nije u sistemu PDV, nego da u sistem PDV uđe nedugo posle te nabavke (za recimo dva, tri meseca) i to zbog toga što je iznos ukupnih prihoda prešao 8.000.000 dinara. U tom slučaju u momentu ulaska u sistem PDV (i u kasnijim poreskim periodima) firma ne bi imala pravo na odbitak (veoma velikog iznosa) prethodnog PDV po osnovu nedavne nabavke osnovnih sredstava velike vrednosti, jer u momentu nabavke tih sredstava nije bila u sistemu PDV. To bi za firmu bio veliki problem. Dakle ukoliko se u preduzeću koje nije u sistemu PDV planira nabavka osnovnih sredstava veće vrednosti, a proceni se da će preduzeće nedugo nakon te nabavke morati da uđe u sistem PDV, treba se prijaviti u sistem PDV pre nabavke pomenutih sredstava da se ne bi desilo da firma kada nedugo nakon pomenute nabavke po sili zakona uđe u sistem PDV ne stekne pravo na odbitak (velikog iznosa) prethodnog PDV po osnovu pomenute nabavke.

Za sva pitanja na temu “ Osnivanje preduzeca-dobrovoljan ulazak u sistem PDV , da ili ne” mozete nas kontaktirati putem telefona  011 697 32 03 ,  069 168 28 76,  ili putem e-mail-a poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com 

OSNIVANJE PREDUZEĆA/KNJIGOVODSTVENE USLUGE :kvalitetno, povoljno i u veoma kratkim rokovima vršimo osnivanje preduzetnika i privrednih društava na teritoriji cele Srbije.  Pružamo punu pravnu podršku tokom procesa osnivanja. Kvalitetno i povoljno pružamo knjigovodstvene usluge. Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge mozete nas kontaktirati putem telefona  011 697 32 03 ,  069 168 28 76,  ili putem e-mail-a poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com  .

Na kraju teksta dajemo nekoliko linkova korisnih za temu “Osnivanje preduzeca-dobrovoljan ulazak u sistem PDV” :

Poreska uprava, PIO fond, Republicki zavod za zdravstveno osiguranje, Nacionalna sluzba za zaposljavanje

Povratak na naslovnu stranu

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši