Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Sa velikim uspehom pružamo knjigovodstvene usluge  preduzetnicima i privrednim društvima svih pravnih formi na teritoriji čitave Srbije. Zahvaljujući visoko stručnom i radu posvećenom timu naše knjigovodstvene usluge su knjigovodstvene usluge najvišeg kvaliteta, a zahvaljujući kvalitetnom i visoko automatizovanom softveru, knjigovodstvene usluge pružamo po izuzetno povoljnim cenama. Knjigovodstvene usluge pružamo preduzećima koja posluju u oblasti ugostiteljstva (kafići, pekare, picerije, poslastičarnice, keterinzi ….itd.), trgovinskim firmama (trgovina na malo i trgovina na veliko), zanatskim radnjama (stolarske radnje, staklorezačke radnje, mesarske radnje, frizersko-kozmetički saloni, molersko-farbarske radnje…..itd.), proizvodnim firmama i firmama koje se bave pružanjem usluga (kopirnice-štamparije, perionice tepiha, perionice automobila, održavanje zgrada ….itd.). Naše knjigovodstvene usluge mogu se podeliti u dve grupe – na standardne knjigovodstvene usluge – usluge koje knjigovodstvena agencija kontinuirano mora da pruža knjilentu i ostale knjigovodstvene usluge koje se pružaju samo po potrebi. U vezi nasih knjigovodstvenih usluga mozete nas kontaktirati  putem telefona 011 697 32 03  i  064 57 37 374,  ili putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

 

Standardne (ili osnovne) knjigovodstvene usluge su knjigovodstvene usluge koje knjigovodstvena agencija obavezno mora da pruža svojim klijentima. To su knjigovodstvene usluge koje se pružaju kontinuirano, jer se prilikom njih knjiže stalne – osnovne poslovne promene firme. U standardne knjigovodstvene usluge spada :

1.Knjiženje svih poslovnih promena koje se javljaju u poslovanju u prostom knjigovodstvu (za preduzetnike), odnosno u dvojnom knjigovodstvu (za privredna društva i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo) – ulazni računi, izlazni računi, izvodi, obračuni zarada, obračuni poreza, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje……. itd.

2.Vođenje robnog knjigovodstva (izrada ulaznih kalkulacija prilikom nabavke robe i repromaterijala, i izrada izlaznih kalkulacija prilikom prodaje robe i gotovih proizvoda) za firme koje imaju robno knjigovodstvo (trgovinske firme – maloprodajne i veleprodajne, ugostitelji – pekare, picerije, poslastičarnice, keterinzi, proizvodnja…itd.)

3.Obračun zarada do 5 zaposlenih.

4.Obračun poreza i doprinosa (obračun poreza – poreza na zaradu, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, poreza na dodatu vrednost, poreza na imovinu, poreza na zakup nepokretnosti, poreza na zakup pokretnih stvari…..itd.) i predaja odgovarajučih poreskih prijava poreskoj upravi po osnovu obračuna navedenih poreza i doprinosa.

5.Izrada redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (redovnog završnog računa).

 

U nastavku možete pogledati cene standardnih  knjigovodstvenih usluga za pojedine kategorije klijenata na mesečnom nivou :

CENE STANDARDNIH KNJIGOVODSTVENIH USLUGA ZA POJEDINE KATEGORIJE KLIJENATA NA MESEČNOM NIVOU :


PREDUZETNIK PAUSALAC .............................................................................................................................................................................................. OD 30 EUR 

PREDUZETNIČKA FIRMA KOJA NIJE U SISTEMU PDV I BAVI PRUŽANJEM USLUGA (FOTOKOPIRNICE, PERIONICE ... )  .......................................  OD 70 EUR

PREDUZETNIČKA FIRMA KOJA JESTE U SISTEMU PDV I BAVI SE PRUŽANJEM USLUGA (FOTOKOPIRNICE, PERIONICE ... ) ................................. OD 120 EUR

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KOJA NIJE U SISTEMU PDV (VODOINSTALATER, STOLAR, STAKLOREZAC ... ) ................................................ OD 50 EUR

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KOJA JESTE U SISTEMU PDV (VODOINSTALATER, STOLAR, STAKLOREZAC ... ) ............................................. OD 100 EUR

PREDUZETNIČKA TRGOVINSKA RADNJA KOJA NIJE U SISTEMU PDV (PREHRAMBENA ROBA, BUTICI, MOLERSKO-FARBARSKA OPREMA...) ... OD 120 EUR

PREDUZETNIČKA TRGOVINSKA RADNJA KOJA JESTE U SISTEMU PDV (PREHRAMBENA ROBA, BUTICI, MOLERSKO-FARBARSKA OPREMA...)...OD 150 EUR

PREDUZENIK UGOSTITELJ KOJI NIJE U SISTEMU PDV I BAVI SE POSLUŽIVANJEM PIĆA BEZ PRIPRENE HRANE (KAFIĆ, KAFANA ... ) ................. OD 80 EUR

PREDUZENIK UGOSTITELJ KOJI JESTE U SISTEMU PDV I BAVI SE POSLUŽIVANJEM PIĆA BEZ PRIPRENE HRANE (KAFIĆ, KAFANA,.. ) ................ OD 120 EUR

PREDUZETNIK UGOSTITELJ KOJI NIJE U SISTEMU PDV, A BAVI SE PRIPREMOM HRANE (PEKARA, PICERIJA, KETERING, POSLASTIČARNICA.)...OD 100 EUR

PREDUZETNIK UGOSTITELJ KOJI JESTE U SISTEMU PDV, A BAVI SE PRIPREMOM HRANE (PEKARA,PICERIJA,KETERING,POSLASTIČARNICA)...OD 150 EUR

PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE NIJE U SISTEMU PDV, A BAVI SE PRUŽANJEM USLUGA (ŠTAMPARIJE, ZAŠTITA NA RADU ....) ................................ OD 90 EUR

PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JESTE U SISTEMU PDV, A BAVI SE PRUŽANJEM USLUGA (ŠTAMPARIJE, ZAŠTITA NA RADU ..)................................OD 120 EUR

TRGOVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE NIJE U SISTEMU PDV ............................................................................................................................ OD 100 EUR 

TRGOVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JESTE U SISTEMU PDV .......................................................................................................................... OD 150 EUR

UGOSTITELJSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE NIJE U SISTEMU PDV (PEKARA, POSLASTIČARNICA, KETERING...) .............................................. OD 120 EUR

UGOSTITELJSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JESTE U SISTEMU PDV (PEKARA, POSLASTIČARNICA, KETERING...) ............................................ OD 160 EUR

PROIZVODNO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE NIJE U SISTEMU PDV  .......................................................................................................................... OD 300 EUR

PROIZVODNO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JESTE U SISTEMU PDV  ........................................................................................................................ OD 400 EUR

 poslovne knjige

Cene prikazane u gornjoj tabeli su informativnog karaktera i zadrzavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

KONKRETNA CENA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA ZA KONKRETNOG KLIJENTA
NAPOMENA : Prikazane cene standardnih (osnovnih) knjigovodstvenih usluga su standardne cene koja važe u najvećem broju slučajeva. Konkretna cena knjigovodstvene usluge za svakog pojedinačnog klijenta odredjuje se dogovorom klijenta i knjigovodstvene agencije V-ENERGY. Konkretna cena knjigovodstvene usluge zavisi od od obima, strukture i eventualnih specificnosti poslovanja konkretnog klijenta (broja proizvodnih, odnosno prodajnih objekata, lokacije tih objekata, obima prometa koje se ostvaruje, obima i strukture osnovnih sredstava, broja zaposlenih, eventualnih knjigovodstveno – pravnih problema koje klijent ima od ranije a koje treba resavati (od obima i striktire tih problema itd.).

knjigovodstvene uskuge

knjigovodstvo

Pored standardne knjigovodstvenie usluge koju knjigovodstvena agencija obavezno mora da pruža klijentima, postoje i dopunske knjigovodstvene usluge koje agencija ne pruža klijentima kontinuirano, već samo po potrebi (na primer pravilnik o radu se sasatvlja samo na početku rada firme, ugovor o radu samo kada firma zapošljava novog radnika itd.). U nastavku strane možete pogledati dopunske knjigovodstvene usluge i njihove cene :

CENE DOPUNSKIH KNJIGOVODSTVENIH USLUGA  :


OBRAČUN ZARADA ZAPOSLENIH - PREKO 5 ZAPOSLENIH ............................................................................................................. 5 EUR PO ZAPOSLENOM 

PRIJAVA, PROMENA ILI ODJAVA RADNIKA SA EVIDENCIJE PIO FONDA .............................................................................................. 2 EUR PO ZAPOSLENOM

IZRADA UGOVORA O RADU ........................................................................................................................................................................ 10 EUR PO UGOVORU

OBRAČUN NAKNADE ZA RAD VAN RADNOG ODNOSA (PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI, RAD PO UGOVORU O DELU...) ......... 2 EUR PO RADNIKU

IZRADA UGOVORA O DELU, UGOVORA O PRIV. I POVREM. POSLOVIMA, UGOVORA O DOPUNSKOM RADU ISL .............................10 EUR PO UGOVORU

OVERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA ....................................................................................................................................................................... 1 EUR PO KNJIŽICI

IZRADA PRAVILNIKA O RADU ..................................................................................................................................... NAJMANJE 50 EUR (OSNOVNI PRAVILNIK)

IZRADA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ............................................... NAJMANJE 60 EUR (OSNOVNI PRAVILNIK)

IZRADA AKTA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA ......................................................................................................................................... NAJMANJE 60 EUR

IZRADA INTARNIH PRAVILNIKA (PRAVILNIK O RUKOVANJU GOTOVINOM, PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACINA ITS.) .......... 20 EUR PO PRAVILNIKU

IZRADA INTARNIH ODLUKA (ODLUKA O RADNOM VRMENU, ODLUKA O ZABRANI PUŠENJA ISL.) ........................................................... 5 EUR PO ODLUCI

IZRADA REŠENJA (REŠENJE O GODIŠNJEM ODMORU, REŠENJE O PORODILJSKOM ODSUSTVU ISL.) ....................................................... 2 EUR PO REŠENJU

IZRADA IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA ......................................................................... NAMNANJE 50 EUR (CENA ZAVISI OD OBIMA IZVEŠTAJA)

FAKTURISANJE U IME KLIJENTA ........................................................................................................................................................................ 2 EUR PO FAKTURI

VOĐENJE BLAGAJNE  ................................................................................. NAJMANJE 15 EUR MESEČNO (CENA ZAVISI OD OBIMA POSLOVANJA BLAGAJNE)

ODLAZAK KOD DOBAVLJAČA RADI ISPRAVLJANJA GREŠAKA U PRIMLJENIM RAČUNIMA OD DOBAVLJAČA ...................................... 15 EUR PO ODLASKU

ZASTUPANJE PRED PORESKOM INSPEKCIJOM .......................................................................................................................... 15 EUR PO SATU ZASTUPANJA

IZRADA VANREDNOG ZAVRŠNOG RAČUNA ..................................................................................................................................................................... 50 EUR

ISPRAVLJANJE GREŠAKA IZ PERIODA PRE POČETKA SARADNJE SA KLIJENTOM ....................................................................................................... DOGOVOR

OSTALE USLUGE ............................................................................................................................................................................................................ DOGOVOR

Cene prikazane u gornjoj tabeli su informativnog karaktera i zadrzavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

knjigovodstvene usluge


Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge vođenja poslovnih knjiga možete nas kontaktirati  putem telefona 011 697 32 03 i  064 57 37 374, kao i putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com


Na kraju strane dajemo nekoliko linkova korisnih za poslovanje :

 Poreska uprava , Uprava javnih prihoda , Narodna Banka Srbije , Privredna Komora Beograda , Privredna Komora Srbije , Savez Računovođa i Revizora Srbije Ekonomski fakultet beogradskog univerziteta , Ekonomski fakultet novosadskog univerziteta , Republički zavod za statistiku , Ministarstvo finansija Srbije , Ministarstvo trgovine SrbijeFond za penzijsko i invalidsko osiguranje , Republički fond zdravstvenog osiguranja , Republički zavod za tržište rada 

 

 Klikom na sledeći link : Povratak na početnu stranu možete doći na početnu (naslovnu) stranu i videri ostale usluge koje nudimo.

knjigovodstvo

 ____________________________________________________________________________________