1. ZAPOSLENOM SE ISPLAĆUJE CENA MESEČNE KARTE ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

Dolazak i odlazak sa rada

Dolazak i odlazak sa rada

Shodno odredbama zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada ako poslodavac nije obezbedio prevoz zaposlenih na rad i sa rada.Ukoliko poslodavac nije obezbedio prevoz zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada, treba da opštim aktom uredi pitanje isplate naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima. U opštem aktu treba da stoji na koji način će troškovi zaposlenih biti nadoknađeni – isplatom novca u visini mesečne karte, ili kupovinom mesečne karte od strane poslodavca, kada će se vršiti isplata troškova, u kom iznosu isl.). Zaposleni koji imaju mogućnost da do radnog mesta dođu javnim prevozom, imaju pravo na naknadu troškova u visini mesečne karte, a najviši noporezivi iznos cene mesečne karte u trenutku pisanja ovog teksta iznosi određen je Zakonom o porezu na dohodak građana. U momentu pisanja ovog teksta najviši neoporezivi iznos naknade za dolazak i odlazak sa rada je 3.666 dinara. Ako je na primer mesečna karta za određenog zaposlenog skuplja od pomenutog iznosa (na primer zaposlenom je potrebna mesečna karta druge zone koja košta 5.500 dinara) poslodavac je dužan da zaposlenom isplati iznos od 5.500 dinara, ili da mu kupi mesečnu kartu druge zone, ali na iznos iznad 3.666 dinara (to jest na razliku između najvišeg neoporezivog iznosa od 3.666 dinara i cene mesečne karte druge zone od 5.500 dinara) mora da plti porez po stopi od 10%. Zaposleni po difoltu ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada samo za dane koje je proveo na radu. Za dane koje nije proveo na radu nema pravo na naknadu pomenutih troškova, ali pošto se zaposlenim najčešće isplaćuje cena mesečne karte, onda im se svakog meseca mora isplatiti iznos cene mesečne karte.

 

PRIMER :

Zaposleni Petar Petrović dolazi i odlazi sa posla javnim prevozom. Za dolazak i odlazak sa rada potrebna mu je mesečna karta druge zone koja košta 5.500 dinara. Najviši neoporezivi iznos naknade troškova za prevoz na rad i sa rada u trenutku pisanja ovog teksta iznosi 3.666 dinara. Na iznos iznad 3.666 dinara mora da se plati porez po stopi od 10 % .

 1. Cena mesečne karte ——————————————————— 5.500 din
 2. Najviši neoporezivi iznos ————————————————– 3.666 din
 3. Oporezivi iznos neto (red 1 – red 2) ——————————– 1.834 din
 4. Koeficijent za preračun sa neto na bruto ————————- 0.90
 5. Oporezivi iznos – bruto (red 3/red 4) ——————————- 2.037,78 din
 6. Porez na zarade (red 4 x red 5) —————————————- 203,78 din
 7. Ukupan trošak poslodavca (red 1 + red 6) ———————- 5.703,78 din

 

 

2. ZAPOSLENOM SE ISPLAĆUJU STVARNI TROŠKOVI ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

Pored toga što se zaposlenom može isplaćivati naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini cene mesečne karte (ukoliko na posao dolazi javnim prevozom za koji se može kupiti mesečna karta), može mu se isplaćivati pomenuta naknada za dolazak i odlazak sa rada i u iznosu stvarnih troškova prevoza ukoliko zaposleni do mesta rada ne može da dođe javnim prevozom za koji se može kupiti mesečna karta (autobusom, metroom ili prigradskom železnicom) već dolazi na neki drugi način (na primer taksi prevozom). Tada se zaposlenom isplaćuje onolika naknada koliko iznose njegovi strarni troškovi za dolazak i odlazak sa rada (onoliko koliko košta taksi prevoz prema priloženom računu izdatom od strane taksi prevoznika). I u tom slučaju važi najviši propisani neoporezivi iznos koji u trenutku pisanja ovog teksta iznosi 3.666 dinara.

 

PRIMER :

Zaposleni koji do mesta rada ne može da dođe javnim prevozom za koji se može kupiti mesečna karta na posao dolazi taksijem. Prema priloženim računima za mesec januar 2016. godine zaposlenog je taksi prevoz u mesecu januaru koštao 15.460 dinara. Poslodavac treba da zaposlenom nadoknadi pomenute troškove.

 1. Troškovi taksi prevoza po priloženim računima ——————– 15.460 din
 2. Najviši neoporezivi iznos ———————————————————- 3.666 din
 3. Oporezivi iznos – neto (red 1 – red 2) ————————————- 11.794 din
 4. Koeficijent za preračun sa neto na bruto ——————————— 0,90
 5. Oporezivi iznos – bruto (red 3/red 4) —————————————13.104,44 din
 6. Porez na zarade (red 5 x red 6) ———————————————— 1.310,44 din
 7. Ukupan trošak poslodavca (red 1 + red 6) —————————– 16.770,44 din

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na e-mail poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com , odnosno putem telefona 011 697 32 03 , 069 168 28 76  i  064 168 28 76 .

Na kraju teksta “Dolazak i odlazak sa rada”  dajemo nekoliko korisnih linkova :

Gradsko Saobraćajno Preduzeće Beograd , Auto Transport Pančevo, STUP Vršac, Jugoprevoz Kovin, Autoprevoz Kikinda, Niš Ekspres, Severtrans Sombor  , Beovoz

Povratak na početnu stranu