b24

CENA PROMENE PRAVNE FORME PREDUZETNIKA

30.000  DINARA


OVERA OVLAŠĆENJA ZA BRISANJE PREDUZETNIKA (NOTAR) 

TAKSA ZA REGISTRACIJU BRISANJA (U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE) 

OVERA OVLAŠĆENJA ZA OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA (NOTAR) 

TAKSA ZA REGISTRACIJU OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA (APR)

IZRADA OSNIVAČKOG AKTA (PRAVNIK) 

OVERA OSNIVAČKOG AKTA OD STRANE NOTARA ILI OSNIVAČA

TAKSA ZA REGISTRACIJU OSNIVAČKOG AKTA (APR)

OVERA POTPISA (NOTAR) 

POŠTANSKI TROŠKOVI (POŠTA)

RAD NAŠE AGENCIJE (AGENCIJA) 

 

PROMENA PRAVNE FORME PRIVREDNOG DRUŠTVA

60.000  DINARA


OVERA OVLAŠĆENJA ZA REGISTRACIJU PRMENE (NOTAR)

TAKSA ZA REGISTRACIJU PROMENE (APR)

IZRADA OSNIVAČKOG AKTA (PRAVNIK) 

OVERA OSNIVAČKOG AKTA (NOTAR) 

TAKSA ZA REGISTRACIJU OSNIVAČKOG AKTA (APR) 

POŠTANSKI TROŠKOVI (POŠTA)

RAD NAŠE AGENCIJA (AGENCIJA) 

 

Cene prikazane u gornjim tabelama su informativnog karaktera i zadržavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

PROMENA PRAVNE FORME U AKCIONARSKO DRUŠTVO
Ukoliko preduzetnik ili privredno sruštvo menjaju pravnu formu u akcionarsko društvo, obavezno je sačiniti statut akcionarskog društva. To dodatno podiže cenu promene pravne forme.

CENA IZRADE OSNIVAČKOG AKTA
Izrada osnovnog osnivačkog akta za privredno društvo iznosi 10.000 dinara. Izrada složenijeg osnivačkog akta ima višu cenu koja zavisi od stepena složenosti osnivačkog akta koji treba izraditi.

b25

PROMENA OSTALIH PODATAKA PREDUZETNIKA

4.000  DINARA


OVERA OVLAŠĆENJA ZA REGISTRACIJU PRMENE (NOTAR) 

TAKSA ZA REGISTRACIJU PROMENE (APR) 

POŠTANSKI TROŠKOVI (POŠTA) 

RAD NAŠE AGENCIJA (AGENCIJA) 


 

PROMENA OSTALIH PODATAKA PRIVREDNOG DRUŠTVA

8.000  DINARA


OVERA OVLAŠĆENJA ZA REGISTRACIJU PRMENE (NOTAR) 

TAKSA ZA REGISTRACIJU PROMENE (APR) 

IZMENA OSNIVAČKOG AKTA - PRAVNIK (RADI SE SAMO AKO PROMENA KOJA SE VRŠI ZAHTEVA IZMENU OSNIVAČKOG AKTA)

OVERA OSNIVAČKOG AKTA - SUD (RADI SE SAMO AKO SE VRŠI IZMENA OSNIVAČKOG AKTA) 

TAKSA ZA REGISTRACIJU OSNIVAČKOG AKTA - APR 

TROŠKOVI POŠTARINE (POŠTA)

RAD NAŠE AGENCIJE (AGENCIJA) 

 

Cene prikazane u gornjim tabelama su informativnog karaktera i zadržavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA
Izmena osnivačkog akta privrednog društva radi se samo ako je izmena obavezna za registraciju date promene podataka.

 

b20


Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge registracije promena podataka možete nas kontaktirati  putem telefona 011 697 32 03  i  064 57 37 374, kao i putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

 Detaljnije o našim uslugama registracije promene podataka možete pročitati ovde .


 Klikom na sledeći link : Povratak na početnu stranu možete doći na početnu (naslovnu) stranu i videti ostale usluge koje nudimo.