b7-copy

U nastanku prikazujemo standardu cenu i standardne troškove osnivanja preduzeća (preduzetničke firme i privrednog društva). Ukoliko će se firma čije se osnvanje vrši baviti specifičnim delatnostima za koje su potrebne posebne dozvole, ili saglasnosti, tada se troškovi osnivanja uvećavaju za iznos pribavljanja tih dozvola, odnosno saglasnosti (za iznos taksi koje se tom prilikom plaćaju). Ukoliko firmu osniva stranac – lice koje nema državljanstvo Republike Srbije, troškovi osnivanja se uvećavaju za trošak pribavljanja radne vize koji iznosi 12750 dinara po osobi.

b4

12.000  dinara 

KOMPLETNA PROCEDURA OSNIVANJA PREDUZETNIKA

bez uključenih taksi i sporednih troškova


KOMPLETNA PROCEDURA U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR)

(popunjavanje registracione prijave, plaćanje taksi, preuzimanje rešenja o registraciji firme, preuzimanje rešenja o dobijanju PIB-a)

IZRADA DIGITALNOG POTPISA

OTVARANJE RAČUNA U BANCI

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG PREDUZETNIKA PORESKOJ UPRAVI

PRIJAVA NA EVIDENCIJU PIO FONDA

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG PREDUZETNIKA RFZO

(prijava na zdravstveno osiguranje)

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG PREDUZETNIKA UPRAVI JAVNIH PRIHODA

b5

24.000  dinara 

KOMPLETNA PROCEDURA OSNIVANJA  DOO

bez uključenih taksi i sporednih troškova


IZRADA OSNIVAČKOG AKTA

KOMPLETNA PROCEDURA U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR)

(popunjavanje registracione prijave, plaćanje taksi, izrada osnivačkog akta, preuzimanje rešenja o registraciji firme, preuzimanje rešenja o dobijanju PIB-a)

OTVARANJE RAČUNA U BANCI + IZRADA DIGITALNOG POTPISA

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG DOO PORESKOJ UPRAVI

PRIJAVA OSNIVAČA I ZAPOSLENIH NA EVIDENCIJU PIO FONDA

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG DOO NA EVIDENCIJU RFZO

(prijava na zdravstveno osiguranje)

PRIJAVA NOVOOSNOVANOG DRUŠTVA (DOO) UPRAVI JAVNIH PRIHODA

 WWWWWWWWWWWWWWW

Cene prikazane u gornjim tabelama su informativnog karaktera i zadržavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

POSEBNE DOZVOLE I SAGLASNOSTI
Ukoliko je delatnost kojom će se firma baviti specifična i zahteva posebne dozvole i saglasnosti, cena osnivanja se uvećava cenu pribavljanja dozvola, odnosno saglasnosti.

OSNIVAČ JE STRANAC (NEMA DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE)
Ukoliko je osnivač/osnivači stranac (lice koje nema držvljanstvo Republike Srbije), cena osnivanja se uvećava za cenu pribavljanja radne vize.

STRUČNE KONSULTACIJE
Svi klijenti kojima vršimo otvaranje preduzetničke firme, ili privrednog društva po potrebi mogu dobiti sat vremena (ili više)  stručnih konsultacija tokom kojih profesionalni računovođa pomaže klijentu u donošenju veoma bitnih odluka za rad novoosnovanog preduzeća – za koju pravnu formu firme se odlučiti, da li se odlučiti za isplatu lične zarade preduzetnika ili ne, da li osnivač privrednog društva treba da zasnuje radni odnos u društvu ili ne, da li direktor treba da zasnuje radni odnos u firmi, ili ne itd. Cena pomenutih konsultacija je 2000 dinara po satu. Ukoliko sa klijentom nakon izvršenog osnivanja firme potpišemo ugovor o vođenju poslovnih knjiga, pomenutih 2000 biće uračunati u cenu knjigovodstvenih usluga.

b20


Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge otvaranja preduzetnika i privrednih društava možete nas kontaktirati  putem telefona 011 697 32 03  i  064 168 28 76, kao i putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

 Detaljnije o našim uslugama otvaranja preduzetnika i privrednih društava možete pročitati ovde .


 Klikom na sledeći link : Povratak na početnu stranu možete doći na početnu (naslovnu) stranu i videti ostale usluge koje nudimo.