b36

Cene usluge obračuna zarada (odnosno plata) zaposlenih u slučaju kada se obračun zarada vrši firmi kojoj ne vodimo poslovne knjige možete videti u sledećoj tabeli :

CENE OBRAČUNA ZARADA ZA FIRME KOJIMA NE VODIMO POSLOVNE KNJIGE


OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENIH IZ JEDNOG DELA .............................................................................................................. 8 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENIH IZ DVA DELA .................................................................................................................. 12 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA BOLOVANJE DO 30 DANA .............................................................................................. 8 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA ...................................................................................... 15 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN NAKNADE ZA PORPODILJSKO ODSUSTVO ......................................................................................................... 8 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN NAKNADE ZA PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE ............................................................................................... 8 EUR PO RADNIKU

OBRAČUN NAKNADE ZA RAD PO UGOVORU O DELU ................................................................................................................ 8 EUR PO RADNIKU

OBRAČUN NAKNADE ZA DOPUNSKI RAD .................................................................................................................................. 8 EUR PO RADNIKU

OBRAČUN NAKNADE DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS ............................................................................. 8 EUR PO DIREKTORU

OBRAČUN DNEVNICE I TROŠKOVA ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI ................................................................................................. 12 EUR PO OSOBI

OBRAČUN DNEVNICE I TROŠKOVA ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO .................................................................................. 15 EUR PO OSOBI

Cene prikazane u gornjoj tabeli su informativnog karaktera i zadržavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

DDDDD

 

b20


Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge obračuna zarada možete nas kontaktirati  putem telefona 011 697 32 03  i  064 57 37 374, kao i putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

 Detaljnije o našim uslugama obračuna zarada možete pročitati ovde .


 Klikom na sledeći link : Povratak na početnu stranu možete doći na početnu (naslovnu) stranu i videti ostale usluge koje nudimo.