b18

Standardne (ili osnovne) knjigovodstvene usluge su knjigovodstvene usluge koje knjigovodstvena agencija obavezno mora da pruža svojim klijentima. To su knjigovodstvene usluge koje se pružaju kontinuirano, jer se prilikom njih knjiže stalne – osnovne poslovne promene firme. U standardne knjigovodstvene usluge spada :

1.Knjiženje svih poslovnih promena koje se javljaju u poslovanju u prostom knjigovodstvu (za preduzetnike), odnosno u dvojnom knjigovodstvu (za privredna društva i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo) – ulazni računi, izlazni računi, izvodi, obračuni zarada, obračuni poreza, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje……. itd.

2.Vođenje robnog knjigovodstva (izrada ulaznih kalkulacija prilikom nabavke robe i repromaterijala, i izrada izlaznih kalkulacija prilikom prodaje robe i gotovih proizvoda) za firme koje imaju robno knjigovodstvo (trgovinske firme – maloprodajne i veleprodajne, ugostitelji – pekare, picerije, poslastičarnice, keterinzi, proizvodnja…itd.)

3.Obračun zarada do 5 zaposlenih.

4.Obračun poreza i doprinosa (obračun poreza – poreza na zaradu, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, poreza na dodatu vrednost, poreza na imovinu, poreza na zakup nepokretnosti, poreza na zakup pokretnih stvari…..itd.) i predaja odgovarajučih poreskih prijava poreskoj upravi po osnovu obračuna navedenih poreza i doprinosa.

5.Izrada redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (redovnog završnog računa).

U nastavku možete pogledati cene standardnih (osnovnih) knjigovodstvenih usluga za pojedine kategorije klijenata na mesečnom nivou :

CENE STANDARDNIH KNJIGOVODSTVENIH USLUGA ZA POJEDINE KATEGORIJE KLIJENATA NA MESEČNOM NIVOU :


PREDUZETNIK PAUSALAC .............................................................................................................................................................................................. OD 20 EUR 

PREDUZETNIČKA FIRMA KOJA NIJE U SISTEMU PDV I BAVI PRUŽANJEM USLUGA (FOTOKOPIRNICE, PERIONICE ... )  .......................................  OD 35 EUR

PREDUZETNIČKA FIRMA KOJA JESTE U SISTEMU PDV I BAVI SE PRUŽANJEM USLUGA (FOTOKOPIRNICE, PERIONICE ... ) ................................. OD 55 EUR

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KOJA NIJE U SISTEMU PDV (VODOINSTALATER, STOLAR, STAKLOREZAC ... ) ................................................ OD 40 EUR

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KOJA JESTE U SISTEMU PDV (VODOINSTALATER, STOLAR, STAKLOREZAC ... ) ............................................. OD 60 EUR

PREDUZETNIČKA TRGOVINSKA RADNJA KOJA NIJE U SISTEMU PDV (PREHRAMBENA ROBA, BUTICI, MOLERSKO-FARBARSKA OPREMA...) ... OD 50 EUR

PREDUZETNIČKA TRGOVINSKA RADNJA KOJA JESTE U SISTEMU PDV (PREHRAMBENA ROBA, BUTICI, MOLERSKO-FARBARSKA OPREMA...)...OD 70 EUR

PREDUZENIK UGOSTITELJ KOJI NIJE U SISTEMU PDV I BAVI SE POSLUŽIVANJEM PIĆA BEZ PRIPRENE HRANE (KAFIĆ, KAFANA ... ) ................. OD 50 EUR

PREDUZENIK UGOSTITELJ KOJI JESTE U SISTEMU PDV I BAVI SE POSLUŽIVANJEM PIĆA BEZ PRIPRENE HRANE (KAFIĆ, KAFANA,.. ) ................ OD 70 EUR

PREDUZETNIK UGOSTITELJ KOJI NIJE U SISTEMU PDV, A BAVI SE PRIPREMOM HRANE (PEKARA, PICERIJA, KETERING, POSLASTIČARNICA.)...OD 70 EUR

PREDUZETNIK UGOSTITELJ KOJI JESTE U SISTEMU PDV, A BAVI SE PRIPREMOM HRANE (PEKARA,PICERIJA,KETERING,POSLASTIČARNICA)...OD 100 EUR

PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE NIJE U SISTEMU PDV, A BAVI SE PRUŽANJEM USLUGA (ŠTAMPARIJE, ZAŠTITA NA RADU ....) ................................ OD 70 EUR

PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JESTE U SISTEMU PDV, A BAVI SE PRUŽANJEM USLUGA (ŠTAMPARIJE, ZAŠTITA NA RADU ..)................................OD 100 EUR

TRGOVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE NIJE U SISTEMU PDV ............................................................................................................................ OD 80 EUR 

TRGOVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JESTE U SISTEMU PDV .......................................................................................................................... OD 100 EUR

UGOSTITELJSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE NIJE U SISTEMU PDV (PEKARA, POSLASTIČARNICA, KETERING...) .............................................. OD 100 EUR

UGOSTITELJSKO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JESTE U SISTEMU PDV (PEKARA, POSLASTIČARNICA, KETERING...) ............................................ OD 140 EUR

PROIZVODNO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE NIJE U SISTEMU PDV  .......................................................................................................................... OD 250 EUR

PROIZVODNO PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JESTE U SISTEMU PDV  ........................................................................................................................ OD 350 EUR

KONKRETNA CENA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA ZA KONKRETNOG KLIJENTA
NAPOMENA : Prikazane cene standardnih (osnovnih) knjigovodstvenih usluga su standardne cene koja važe u najvećem broju slučajeva. Konkretna cena knjigovodstvene usluge za svakog pojedinačnog klijenta odredjuje se dogovorom klijenta i knjigovodstvene agencije V-ENERGY. Konkretna cena knjigovodstvene usluge zavisi od od obima, strukture i eventualnih specificnosti poslovanja konkretnog klijenta (broja proizvodnih, odnosno prodajnih objekata, lokacije tih objekata, obima prometa koje se ostvaruje, obima i strukture osnovnih sredstava, broja zaposlenih, eventualnih knjigovodstveno – pravnih problema koje klijent ima od ranije a koje treba resavati (od obima i striktire tih problema itd.).

WWW

b19

Pored standardne knjigovodstvenie usluge koju knjigovodstvena agencija obavezno mora da pruža klijentima, postoje i dopunske knjigovodstvene usluge koje agencija ne pruža klijentima kontinuirano, već samo po potrebi (na primer pravilnik o radu se sasatvlja samo na početku rada firme, ugovor o radu samo kada firma zapošljava novog radnika itd.). U nastavku strane možete pogledati dopunske knjigovodstvene usluge i njihove cene :

CENE DOPUNSKIH KNJIGOVODSTVENIH USLUGA  :


OBRAČUN ZARADA ZAPOSLENIH - PREKO 5 ZAPOSLENIH ............................................................................................................. 2 EUR PO ZAPOSLENOM 

PRIJAVA, PROMENA ILI ODJAVA RADNIKA SA EVIDENCIJE PIO FONDA .............................................................................................. 2 EUR PO ZAPOSLENOM

IZRADA UGOVORA O RADU ........................................................................................................................................................................ 10 EUR PO UGOVORU

OBRAČUN NAKNADE ZA RAD VAN RADNOG ODNOSA (PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI, RAD PO UGOVORU O DELU...) ......... 2 EUR PO RADNIKU

IZRADA UGOVORA O DELU, UGOVORA O PRIV. I POVREM. POSLOVIMA, UGOVORA O DOPUNSKOM RADU ISL .............................10 EUR PO UGOVORU

OVERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA ....................................................................................................................................................................... 1 EUR PO KNJIŽICI

IZRADA PRAVILNIKA O RADU ..................................................................................................................................... NAJMANJE 50 EUR (OSNOVNI PRAVILNIK)

IZRADA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ............................................... NAJMANJE 60 EUR (OSNOVNI PRAVILNIK)

IZRADA AKTA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA ......................................................................................................................................... NAJMANJE 60 EUR

IZRADA INTARNIH PRAVILNIKA (PRAVILNIK O RUKOVANJU GOTOVINOM, PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACINA ITS.) .......... 20 EUR PO PRAVILNIKU

IZRADA INTARNIH ODLUKA (ODLUKA O RADNOM VRMENU, ODLUKA O ZABRANI PUŠENJA ISL.) ........................................................... 5 EUR PO ODLUCI

IZRADA REŠENJA (REŠENJE O GODIŠNJEM ODMORU, REŠENJE O PORODILJSKOM ODSUSTVU ISL.) ....................................................... 2 EUR PO REŠENJU

IZRADA IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA ......................................................................... NAMNANJE 50 EUR (CENA ZAVISI OD OBIMA IZVEŠTAJA)

FAKTURISANJE U IME KLIJENTA ........................................................................................................................................................................ 2 EUR PO FAKTURI

VOĐENJE BLAGAJNE  ................................................................................. NAJMANJE 15 EUR MESEČNO (CENA ZAVISI OD OBIMA POSLOVANJA BLAGAJNE)

ODLAZAK KOD DOBAVLJAČA RADI ISPRAVLJANJA GREŠAKA U PRIMLJENIM RAČUNIMA OD DOBAVLJAČA ...................................... 15 EUR PO ODLASKU

ZASTUPANJE PRED PORESKOM INSPEKCIJOM .......................................................................................................................... 15 EUR PO SATU ZASTUPANJA

IZRADA VANREDNOG ZAVRŠNOG RAČUNA ..................................................................................................................................................................... 50 EUR

ISPRAVLJANJE GREŠAKA IZ PERIODA PRE POČETKA SARADNJE SA KLIJENTOM ....................................................................................................... DOGOVOR

OSTALE USLUGE ............................................................................................................................................................................................................ DOGOVOR

CENA DOPUNSKIH USLUGA ZA KLIJENTE KOJIMA VODIMO POSLOVNE KNJIGE
Dopunske knjigovodstvene usluge pružamo licima sa kojima imamo potpisan ugovor o vođenju poslovnih knjiga i licima sa kojima nemamo potpisan ugovor o vođenju poslovnih knjiga. Za lica sa kojima imamo potpisan ugovor o vođenju poslovnih knjiga dopunske usluge pod rednim brojevima 8, 9 i 10 imaju 50% nižu cenu nego za lica sa kojima nemamo potpisan ugovor o vođenju poslovnih knjiga (50% nižu senu od gore navedene).

SSSS

b20


Ukoliko ste zainteresovani za naše knjigovodstvene usluge možete nas kontaktirati  putem telefona 011 697 32 03,  069 168 28 76  i  064 168 28 76, kao i putem e-mail-a  poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

 Detaljnije o našim knjigovodstvenim uslugama možete pročitati ovde .


 Klikom na sledeći link : Povratak na početnu stranu možete doći na početnu (naslovnu) stranu i videti ostale usluge koje nudimo.