b44

CENE IZRADE INTERNE REGULATIVE ZA KLIJENTE KOJIMA NE VODIMO POSLOVNE KNJIGE :


IZRADA UGOVORA O RADU ....................................................................................................................................................................... 20 EUR PO UGOVORU

IZRADA UGOVORA O DELU, UGOVORA O PRIV. I POVREM. POSLOVIMA, UGOVORA O DOPUNSKOM RADU ISL .............................20 EUR PO UGOVORU

IZRADA PRAVILNIKA O RADU .................................................................................................................................. NAJMANJE 100 EUR (OSNOVNI PRAVILNIK)

IZRADA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ........................................... NAJMANJE 120 EUR (OSNOVNI PRAVILNIK)

IZRADA AKTA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA ....................................................................................................................................... NAJMANJE 120 EUR

IZRADA INTERNIH PRAVILNIKA (PRAVILNIK O RUKOVANJU GOTOVINOM, PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACINA ITS.) .......... 40 EUR PO PRAVILNIKU

IZRADA INTERNIH ODLUKA (ODLUKA O RADNOM VRMENU, ODLUKA O ZABRANI PUŠENJA ISL.) ..........................................................10 EUR PO ODLUCI

IZRADA REŠENJA (REŠENJE O GODIŠNJEM ODMORU, REŠENJE O PORODILJSKOM ODSUSTVU ISL.) ...................................................... 4 EUR PO REŠENJU

IZRADA IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA .............................................................................. NAJMANJE 100 EUR (CENA ZAVISI OD OBIMA IZVEŠTAJA)

IZRADA OSNIVAČKOG AKTA ............................................................................................................................................................................ NAJMANJE 100 EUR

OSTALA INTERNA REGULATIVA ..................................................................................................................................................................................... DOGOVOR

Cene prikazane u gornjoj tabeli su informativnog karaktera i zadržavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

USKLAĐENOST INTERNE REGULATIVE SA AKTUELNIM PROPISIMA
Sva interna regulativa koju izradimo je u potpunosti u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima. Izradu interne regulative vrši advokatska kancelarija sa kojom sarađujemo. Redovno pratimo stručne časopise i posećujemo sve relevantne stručne seminare.

DDDDD

b20


Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge izrade interne regulative možete nas kontaktirati  putem telefona 011 697 32 03  i  064 57 37 374, kao i putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

 Detaljnije o našim uslugama izrade interne regulative možete pročitati ovde.


 Klikom na sledeći link : Povratak na početnu stranu možete doći na početnu (naslovnu) stranu i videti ostale usluge koje nudimo.