Devizni racun u inostranstvu

Često se postavlja pitanje : “Da li građani i preduzeća iz Srbije mogu imati devizni racun u inostranstvu  i na njemu držati devize ?” Odgovor na ovo pitanje zavisi od kategorije lica iz Srbije i razloga zašto je datom licu potrebno da ima racun u inostranstvu . Pomenutu problematiku regulišu dva pravna akta : Zakon

ZAKUP VOZILA OD FIZICKOG LICA

Zakup vozila od fizickog lica : U slučaju kada fizičko lice – osoba daje u zakup pokretnu stvar (vozilo, opremu isl.) pravnom licu ili preduzetniku, obveznik poreza na dohodak građana koji se plaća na ugovorenu zakupninu je zakupodavac – fizičko lice (osoba). Oporezivi prihod zakupodavca (osnovica za obračun poreza na dohodak građana po osnovu davanja

OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Otkup poljoprivrednih proizvoda (voća, povrća, mleka …. isl.) preduzetnici i privredna društva mogu izvršiti od registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA OD KOG SE VRŠI OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Poljoprivredno gazdinstvo od koga se vrši otkup poljoprivrednih proizvoda : može da ima status preduzetničke radnje – u tom slučaju poljoprivrednik (odnosno njegovo gazdinstvo) je preduzetnička radnja

PAUSALNO OPOREZIVANJE

 ŠTA JE TO PAUSALNO OPOREZIVANJE Pausalno oporezivanje je oporezivanje bez vođenja poslovnih knjiga.  Suština paušalnog oporezivanja je u tome da poreska uprava unapred, to jest odmah na početku kalendarske godine (rešenjem) odredi iznos poreza i doprinosa koje preduzetnik paušalac u toj kalendarskoj godini mora da plaća. Dakle nije potrebno da preduzetnik paušalac vodi poslovne knjige

Kompenzacija

Kompenzacija predstavlja mogući način izmirenja međusobnih obaveza u slučaju kada između dva (ili više) preduzeća postoje međusobni dužničko poverilački odnosi. Znači, kada dužnik postane poverilac svoga poverioca i kada na taj način, između dva lica, postoje istovremeno uzajamna potraživanja, ona se mogu ugasiti tako što će se kompenzirati, odnosno prebiti jedno za drugo. Tako mogu

OTVARANJE FIRME U SRBIJI

OTVARANJE FIRME U SRBIJI Otvaranje firme u Srbiji može, a ne mora biti mukotrpan proces. To zavisi od toga ko će biti vlasnik/vlasnici buduće firme. Ko vrši otvaranje firme. I koja vrsta firme se otvara.  Složenost procesa otvaranja firme znatno se razlikuje ako firmu otvara domaći i ako firmu otvara strani državljanin. Strani državljanin mora