Devizni racun u inostranstvu

Često se postavlja pitanje : “Da li građani i preduzeća iz Srbije mogu imati devizni racun u inostranstvu  i na njemu držati devize ?”

Odgovor na ovo pitanje zavisi od kategorije lica iz Srbije i razloga zašto je datom licu potrebno da ima racun u inostranstvu . Pomenutu problematiku regulišu dva pravna akta : Zakon o deviznom poslovanju  Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu koja je doneta od strane Narodne banke srbije. Da bismo precizno dali odgovor na pitanje “Da li građani i preduzeća iz Srbije mogu imati devizni račun u inostranstvu”, prvo što treba uraditi je objasniti ko se smatra građanima i preduzećima iz Srbije, to jest ko su rezidenti Republike Srbije. Rezidenti Republike Srbije su :

REZIDENTI R. SRBIJE

 • Pravna lica koja su registrovana u određenom registru u Republici Srbiji i koja imaju sedište u Republici Srbiji.
 • Preduzetnici koji su registrovani u određenom registru u Republici Srbiji i koji imaju sedište u Republici Srbiji.
 • Ogranci stranih pravnih lica koji su registrovani u određenom registru u Srbiji.
 • Fizička lica (osobe) koja imaju prebivalište u Srbiji, osim fizičkih lica koja borave u inostranstvu duže od jedne godine.
 • Fizička lica (osobe) – državljani stranih država koji borave u Srbiji duže od jedne godine na osnivu posedovanja vize za boravak i radne vize, osim, osim diplomatsko – konzularnih predstavnika i članova njihovih porodica.
 • Korisnici sredstava budžeta Republike Srbije.
 • Diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranim zemljama i domaći državljani zaposleni u tim predstavništvima, kao i članovi njihovih porodica.

Dakle pitanje koje se postavlja je “Ko od (upravo navedenih) rezidenata Republike Srbije ima pravo da ima devizni racun u inostranstvu i da na njemu drži devize i u kom iznosu”.

 

KO OD REZIDENATA R. SRBIJE MOŽE DA IMA DEVIZNI RACUN U INOSTRANSTVU

Pomenutom Odlukom o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu koja je doneta od strane Narodne banke srbije, određeno je da devizni racun u inostranstvu mogu imati i na njemu mogu držati devize sledeći rezidenti Republike Srbije :

 • Diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije – do iznosa neophodnog za finansiranje tih predstavništava .
 • Domaći državljani – fizička lica (osobe) zaposleni u predstavništvima iz pomenutim predstavništvima – do ukupnog iznosa zarada ostvarenih od momenta upućivanja u ta predstavništva.
 • Fizička lica (osobe) koja se upućuju na rad u misiju Republike Srbije u inostranstvu na osnovu odluke nadležnog organa, kao i predstavnici državnog organa koji u inostranstvu borave na osnovu odluke Vlade Republike Srbije – do iznosa navedenih u tim odlukama.
 • Fizička lica (osobe) koja se na stručno usavršavanje u inostranstvu upućuju na osnovu rešenja – u visini troškova iz tog rešenja.
 • Fizička lica (osobe) koja se iseljavaju iz Republike Srbije, uz dokaz o iseljenju .
 • Državljani stranih zemalja – fizička lica (osobe) koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji duže od godinu dana.
 • Vlasnici nepokretnosti u inostranstvu za prodaju ove nepokretnosti – do iznosa vrednosti nepokretnosti navedene u ugovoru o kupoprodaji istih.
 • Fizička lica (osobe) koja imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Republici Srbiji a imaju i državljanstvo druge države,
 • Fizička lica (osobe) s prebivalištem u Republici Srbiji koja imaju državljanstvo samo Republike Srbije i čiji boravak u inostranstvu nije duži od godinu dana – i to na osnovu radne vize, posebne kategorije viza, boravišne dozvole ili drugog dokumenta
 • Fizička lica (osobe) koja su ostvarila stranu penziju u zemljama s kojima nije zaključen međudržavni sporazum – radi uplate penzija.

Kada dođe do prestanka (nestanka) razloga zbog kojih je malopre navedenim rezidentima dozvoljeno da imaju devizni racun u inostranstvu, isti imaju obavezu da u roku od 30 dana od dana prestanka razloga sredstva sa računa u inostranstvu prenesu na račun u zemlji i da devizni racun u inostranstvu ugase.

Treba primetiti jednu bitnu stvar – preduzeća (preduzetnici i provredna društva) iz Srbije ne nalaze se spisku lica koja pod bilo kojim uslovima mogu imati devizni racun u inostranstvu !!!

KO OD REZIDENATA R. SRBIJE MOZE IMATI DEVIZNI RACUN U INOSTRANSTVU UZ ODOBRENJE NARODNE BANKE SRBIJE

Postoji i određen broj slučajeva u kojima uz odobrenje Narodne banke srbije domaći rezidenti mogu da otvore devizni racun u inostranstvu i da na njemu drže devize. To mogu učiniti u slučajevima  :

 • izvođenja investicionih radova u stranim zemljama
 • istraživačkih radova u stranim zemljama
 • izmirenja poreskih i drugih javnopravnih obaveza prema stranoj zemlji
 • naplate po osnovu povraćaja poreza ostvarenog u stranoj ćemlji
 • plaćanja tekućih troškova obavljanja delatnosti predstavništava ili ogranaka pravnih lica u stranim zemljama
 • polaganja garantnih depozita u stranim zemljama
 • korišćenja stranog finansijskog kredita

Ukoliko dokumentovano dokaže jedan od navedenih slučajeva rezident Srbije od Narodne banke Srbije dobija Rešenje kojim mu se odobrava da otvori devizni racun u inostranstvu i da drži devize na tom računu. Odobrenje važi godinu dana, a izuzetno se uzdaje i na duži period. Rezident je dužan da NBS dostavi podatke o broju deviznog računa koji je, na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, otvorio kod banke u inostranstvu, i to u roku od 30 dana od dana otvaranja tog računa, kao i da izveštava Narodnu banku o stanju sredstava na tom računu.

Na kraju dajemo nekoliko linkova korisnih za temu “Da li gradjani i firme iz Srbije mogu imati devizni racun u inostranstvu” .

Ministarstvo finansija , Narodna banka srbije

Povratak na prethodnu stranu

Leave Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *